KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost

Klima se mění, a my s ním!

Tak neváhejte a zapojte se do Týdne globálního vzdělávání!

16.–20. listopadu 2020

 

 

Tyden Globalniho Vzdelavani FINAL KRIVKY

 

TÝDEN GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

16.–20. listopadu 2020 proběhne již sedmý ročník mezinárodního Týdne globálního rozvojového vzdělávání (dále jen Týden GRV). Školy napříč Evropou se ve výuce budou věnovat tématu GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU, na kterou je letošní ročník zaměřen. V mnoha evropských městech proběhnou diskuze, přednášky a další setkání na toto téma. 

 

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT? 

Zařaďte téma klimatické změny do vaší výuky! Připravené metodické materiály vám pomohou:

 

 

FESTIVAL GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Festival globálního rozvojového vzdělávání letos proběhne online. Těšíme se na vás i vaše studenty! Vy se zase můžete těšit na panelovou diskuzi s odborníky na téma “Klima se mění a my s ním” a navazující poutavé praktické workshopy.  Budeme se konkrétněji věnovat způsobům, jak o klimatické změně s žáky mluvit, a jak je učit pracovat s informacemi a jejich zdroji o ní.

 

Datum: 18. 11. 2020 10:00 – 19:00

Místo: online na platformě Zoom

Workshopy:

 

Workshop 1: Jak komunikovat změnu klimatu? 10:00 – 12:00 hod.

 

Jak komunikovat změnu klimatu, aby nás lidé chtěli slyšet? Jak upozornit na naléhavost změny klimatu a zároveň nevytvářet pocit úzkosti a bezmoci? Jak infor-movat o složitých spojitostech a neztratit se v nich? V rámci workshopu si vyzkoušíme, jak působí různé komunikační tóny a prostředky jako je obraz, video a text. Na příkladech různorodých zpráv a formátů si na vlastní kůži demonstrujeme účinnost strategií, které využívají média, neziskové organizace a vlivné osobnosti. Budeme diskutovat klady a zápory konkrétních případů komunikačních prostředků a zhodnotíme, jaké faktory působí informativně a mobilizačně na různé typy cílových skupin. Lektoři: Veronika Ambrozyová (Člověk v tísni), Jakub Zelený

 

Workshop 2: Jak informovat o změně klimatu a neztratit se v datech? 13:00 – 15:00 hod.

 

Jak informovat o změně klimatu a neztratit se v datech? Kde zjistit ověřená fakta o globální změně klimatu? Jak vybrat věrohodné zdroje informací? Jak to naučit žáky? Odpověďmi na tyto otázky vás provede workshop brněnské organizace Zvolsi.info, který vás už nikdy nenechá bezmocně tápat v záplavě dat, analýz a grafů o klimatické změně, ale naučí vás jimi hladce proplouvat a srozumitelnou formou je předávat dál. Ať už vašim žákům, spolužákům či přátelům. Lektoři: Jan Bořil (Zvolsi.info)

 

Workshop 3: Jak na nenásilnou komunikaci ve škole i v životě. 17:00 - 19:00 hod.

 

Jak na nenásilnou komunikaci ve škole i v životě. Chcete si i v zapálené diskuzi umět udržet chladnou hlavu a nevybuchnout? Přihlaste se na workshop nenásilné komunikace. Nenásilná komunikace je metoda – či možná spíše umění – komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. Tento workshop poslouží k prozkoumání základních principů nenásilné komunikace, zma-pování tohoto přístupu a vyjasnění možností použití v praxi ve škole, ale i ve vašem každodenním životě. Záměrem workshopu je také prozkoumání přínosu nenásilné komunikace v prostředí školy či v diskuzích o klimatických otázkách. Workshop bude probíhat interaktivní formou a jeho kapacita je omezena počtem 15 účastníků. Lektor: Adam Čajka (lektor kurzů nenásilné komunikace)

 

ZAREGISTRUJTE SE ZDE.

 

A PROČ PRÁVĚ  KLIMATICKÁ ZMĚNA?

Události posledních měsíců nám dovolily nahlédnout na náš způsob života, naše hodnoty a vedení politik z nového úhlu pohledu. Změny však neovlivnily jen lidi, ale i životní prostředí, které díky dočasnému zpomalení světové ekonomiky dostalo šanci se nadechnout. Díky snížení dopravy klesly emise skleníkových plynů v ovzduší, voda v řekách se začala opět pročišťovat a dokonce jsme mohli pozorovat i návrat druhů zvířat do míst, kde jsme v jejich výskyt již dávno nedoufali. Kvůli dočasné izolaci obyvatel také klesla produkce odpadů. Může stát, že tváří v tvář klimatické a environmentální krizi člověk snadno podléhá pocitu, že jako jednotlivec příliš mnoho nezmůže a při konfrontaci s politikami jednotlivých států či silou nadnárodních korporací pak lehko propadá frustraci a skepsi. Právě nynější situace nám však může ukázat cestu, jak z této situace ven. V uplynulých měsících jsme byli svědky toho, jak po celém světě spontánně vznikají iniciativy využívající energii lidí, kteří se tváří v tvář okolnostem rozhodli situaci aktivně a společnými silami čelit. A právě to může být klíč otevírající dveře i k systémové změně nutné k řešení problémů spojených se změnou klimatu. 

 

HISTORIE TÝDNE GRV

Mezinárodní Týden globálního vzdělávání už od roku 1999 pořádá North-South Centre pod záštitou Rady Evropy. Jeho cílem je posílit povědomí o samotném globálním rozvojovém vzdělávání a  spojit všechny, kteří se snaží ve vzdělání prosazovat témat věnující se rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti. Na formálních i neformálních událostech se potkávají učitelé, lektoři, neziskové a vzdělávací instituce a společně diskutují o možnostech efektivního a účinného vzdělávání. Každý ročník Týdne GRV se věnuje konkrétnímu tématu, jehož význam se však dotýká nás všech.  

 

loga tyden grv 2020