KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost

Klima se mění, a my s ním!

Tak neváhejte a zapojte se do Týdne globálního vzdělávání!

16.–20. listopadu 2020

 

 

Tyden Globalniho Vzdelavani FINAL KRIVKY

 

TÝDEN GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

16.–20. listopadu 2020 proběhne již pátý ročník mezinárodního Týdne globálního rozvojového vzdělávání (dále jen Týden GRV). Školy napříč Evropou se ve výuce budou věnovat tématu GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU, na kterou je letošní ročník zaměřen. V mnoha evropských městech proběhnou diskuze, přednášky a další setkání na toto téma. 

 

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT? 

Zařaďte téma klimatické změny do vaší výuky! Připravené metodické materiály vám pomohou:

 

 

FESTIVAL GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Přijeďte za námi i na Festival globálního rozvojového vzdělávání.Můžete sebou vzít své studenty! Proběhne 18. listopadu 2020 v prostorách Impact HUB (Drtinova 10, Praha 5). Můžete se těšit na panelovou diskuzi s odborníky na téma “Klima se mění a my s ním” a navazující poutavé praktické workshopy.  Budeme se věnovat konkrétněji věnovat způsobům, jak o klimatické změně s žáky mluvit, a jak je učit pracovat s informacemi a jejich zdroji o ní.

 

A PROČ PRÁVĚ  KLIMATICKÁ ZMĚNA?

Události posledních měsíců nám dovolily nahlédnout na náš způsob života, naše hodnoty a vedení politik z nového úhlu pohledu. Změny však neovlivnily jen lidi, ale i životní prostředí, které díky dočasnému zpomalení světové ekonomiky dostalo šanci se nadechnout. Díky snížení dopravy klesly emise skleníkových plynů v ovzduší, voda v řekách se začala opět pročišťovat a dokonce jsme mohli pozorovat i návrat druhů zvířat do míst, kde jsme v jejich výskyt již dávno nedoufali. Kvůli dočasné izolaci obyvatel také klesla produkce odpadů. Může stát, že tváří v tvář klimatické a environmentální krizi člověk snadno podléhá pocitu, že jako jednotlivec příliš mnoho nezmůže a při konfrontaci s politikami jednotlivých států či silou nadnárodních korporací pak lehko propadá frustraci a skepsi. Právě nynější situace nám však může ukázat cestu, jak z této situace ven. V uplynulých měsících jsme byli svědky toho, jak po celém světě spontánně vznikají iniciativy využívající energii lidí, kteří se tváří v tvář okolnostem rozhodli situaci aktivně a společnými silami čelit. A právě to může být klíč otevírající dveře i k systémové změně nutné k řešení problémů spojených se změnou klimatu. 

 

HISTORIE TÝDNE GRV

Mezinárodní Týden globálního vzdělávání už od roku 1998 pořádá North-South Centre pod záštitou Rady Evropy. Jeho cílem je posílit povědomí o samotném globálním rozvojovém vzdělávání a  spojit všechny, kteří se snaží ve vzdělání prosazovat témat věnující se rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti. Na formálních i neformálních událostech se potkávají učitelé, lektoři, neziskové a vzdělávací instituce a společně diskutují o možnostech efektivního a účinného vzdělávání. Každý ročník Týdne GRV se věnuje konkrétnímu tématu, jehož význam se však dotýká nás všech.  

 

loga tyden grv 2020