KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost

TydenGRV2018

Mysli globálně, jednej lokálně a zapoj se do TÝDNE GLOBÁLNÍHO Vzdělávání! 

19. – 25. listopadu 2018


V letošním Týdnu globálního vzdělávání se zaměříme na téma udržitelnosti měst a obcí.

Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se staly lepším místem pro život?

 

 

 

Polovina obyvatel světa, tedy více než 3,5 miliardy lidí, žije ve městech. Podle OSN bude podíl městské populace do roku 2030 tvořit až 60 % obyvatelstva. To s sebou nese velké výzvy, ať již jde o zajištění bezpečné dopravy šetrné k životnímu prostředí, cenově dostupného bydlení a služeb anebo péči o veřejný prostor. Velkou výzvou bude také to, jak pomáhat těm nejvíce zranitelným - dětem, ženám nebo třeba seniorům.

Ač nás to možná překvapí, nejvíce chudých lidí nežije ve venkovských oblastech, ale právě ve městech. V nich pak v důsledku rychlé urbanizace dochází ke značnému znečišťování ovzduší, nadužívání elektrické energie a vody, hromadění nadbytečného odpadu a rychlé devastaci životního prostředí a zeleně.

Co s tím můžeme udělat my? Podíváme-li se na města a obce v různých koutech světa, uvidíme paletu inspirace a inovativních nápadů. Některá města se soustředí na ochranu životního prostředí využíváním sluneční energie, podporou opatření na zadržování vody v zastavěných částech měst či omezováním plastového odpadu. Jiná města budují sociální podniky, podporují diskuzní fóra nebo pořádají veřejné debaty, kde se občané mohou aktivně zapojit třeba do příprav územního plánování a výstavby či do zvelebování místa, kde žijí.

A co napadá vás? Pojďte s námi hledat odpovědi a navrhovat řešení v rámci Týdne globálního vzdělávání, který již dvacet let podporuje cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a k odpovědnosti každého z nás za kvalitu života v našem okolí i v širším světovém kontextu. Protože každá, i ta sebemenší, změna má smysl.

Chceme především podpořit školy, aby aktivně přispívaly k udržitelnému rozvoji na lokální úrovni a podílely se tak na řešení globálních výzev. Za tímto účelem jsme vytvořili krátký manuál Mysli globálně, jednej lokálně!, který vám pomůže s plánováním vašich nápadů ve vašem městě nebo obci. Pojďme začít jednat tak, abychom společně utvářeli takový svět, ve kterém chceme žít. Zapojte se i vy!

Do Týdne globálního vzdělávání se může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších místech v ČR na akcích pořádaných a podporovaných organizacemi ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita Česká republika, INEX - SDA, Jeden svět na školách – Člověk v tísni, NaZemi, SEVER a Varianty – Člověk v tísni sdruženými v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci.

Týden globálního vzdělávání vyvrcholí 21. listopadu 2018, kdy v různých koutech ČR proběhnou plánované akce na školách a pro veřejnost. 

 

Akce pořádané v rámci Týdne globálního vzdělávání:

  • 21. 11. 2018, 14 – 18, Praha, Pražské kreativní centrum

Organizace sdružené ve FORS – festival ku příležitosti 15 let globálního rozvojového vzdělávání v ČR: Svět se mění. A co my?

  • 21. 11. 2018, 18 – 19, Praha, Skautský institut

ADRA ve spolupráci s organizacemi sdruženými ve FORS – divadelní představení a besedu o migraci s názvem Vyprávěj svůj příběh https://www.facebook.com/events/974726969402369/

  • 4. 12. 2018, Divadlo Hudby, Olomouc

ARPOK – panelová diskuze na téma udržitelná města a obce

  • 23. 11. 2018, Vila Čerych, Česká Skalice

SEVER – konference pro koordinátory EVVO a jiné vzdělavatele v Královéhradeckém kraji na téma aktivní občanství https://www.facebook.com/events/176994086553990/

 

Bližší informace o plánovaných akcích najdete na webových stránkách jednotlivých organizací.

Chcete-li sami zorganizovat podobnou akci, podívejte se na manuál k aktuálnímu ročníku Týdne globálního vzdělávání: Jak se žáky realizovat místní veřejnou akci s globálním přesahem.

 

loga TydenGRV2018