KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

led
24

24.01.2018 18:00 - 20:00

Příklady dobré praxe

NaZemi doporučuje: Pusťte se do Global storylines – příběhy s globálním rozměrem na 1. stupni ZŠ

pribehy s globalnim rozmerem na 1 stupni zsPři práci formou storylines si žáci vytvářejí každý svou identitu dospělého obyvatele horské vesnice a v kůži obyvatel musí čelit nenadálým událostem s globálním rozměrem podle zvoleného příběhu.

Příběh obyvatel vesnice se stává osou výuky na dobu 2 až 4 měsíců. Po tu dobu děti i učitelé žijí současně ve dvou světech: ve světě příběhu, když pracují v rolích, a v reálném světě. A v rozhovoru mezi těmito světy se odehrává učení. Žáci rozvíjejí klíčové životní kompetence, učí se aktivně řešit problémy, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. Příběh přináší velkou motivaci k učení žákům i učitelům. Přidejte se k projektu na jaře 2015. Více zde.

ARPOK doporučuje: Konzultační centrum

arpokKonzultační centrum nabízí pomocnou ruku při začleňování témat multikulturní výchovy, globálních souvislostí, lidských práv či environmentálních problémů pomocí atraktivních výukových metod pedagogům ZŠ a nižšího stupně gymnázií, kteří chtějí tato témata do výuky začlenit, ale neví si rady. Pracovníci ARPOKu připravují aktivity globálního rozvojového vzdělávání a multikulturní výchovy přímo na míru a pomáhají tak školám naplňovat Rámcový vzdělávací program a Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011-2015. Více zde.

VARIANTY doporučují: Světová škola

svetova-skolaCílem projektu Světová škola je podpora škol v zavádění globálních témat do výuky. Školy a žáci se aktivně zapojují do řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy. Více o projektu a zapojených školách naleznete na webu www.svetovaskola.cz.

M.O.S.T. doporučuje: Hurá, můžu chodit do školy!

Žáci ze základní školy Na Perštýně v Liberci se na základě našich workshopů o tibetských uprchlících rozhodli pomoci malému tibetskému mnichovi Navang Stanzin, aby mohl chodit do školy v klášteře Tikse v Ladaku. Děti samy si vymyslely, jak peníze získají. Každé Vánoce organizují dražbu svých výtvarných děl a výtěžek z ní pak věnují občanskému sdružení M.O.S.T. V rámci projektu kmotrovství na dálku je pak jejich finanční dar osobně každý rok v klášteře předáván. Žáci od roku 2006 každý rok darovali min. částku 6000 Kč. S mnichem si třikrát ročně vyměňují dopisy a fotografie. Třídní učitelka této třídy nakonec odjela na půl roku jako dobrovolnice vyučovat do kláštera Tikse environmentální výchovu, zeměpis a angličtinu. S mnichem Navangem se osobně setkala a pak dětem doma vyprávěla, jak se v Himálajích opravdu žije. Další podobné příklady najdete na www.tibet-barma.cz v sekci Školy, které pomáhají.

INEX doporučuje: Fotbal pro rozvoj

akcni-den-kampane-praha-2012Fotbal pro rozvoj je osvětová kampaň, kterou již od roku 2006 pořádá INEX – Sdružení dobrovolných aktivit. Atraktivním způsobem spojuje fotbal a témata jako rozvojová spolupráce, globální odpovědnost a aktivní občanství. Každoročně kampaň vrcholí v létě, kdy dvanáctičlenný fotbalový česko-keňský tým složený z chlapců a dívek vyráží na měsíční turné po vybraných krajích České republiky.