Příklady dobré praxe

NaZemi doporučuje: Pusťte se do Global storylines – příběhy s globálním rozměrem na 1. stupni ZŠ

pribehy s globalnim rozmerem na 1 stupni zsPři práci formou storylines si žáci vytvářejí každý svou identitu dospělého obyvatele horské vesnice a v kůži obyvatel musí čelit nenadálým událostem s globálním rozměrem podle zvoleného příběhu.

Příběh obyvatel vesnice se stává osou výuky na dobu 2 až 4 měsíců. Po tu dobu děti i učitelé žijí současně ve dvou světech: ve světě příběhu, když pracují v rolích, a v reálném světě. A v rozhovoru mezi těmito světy se odehrává učení. Žáci rozvíjejí klíčové životní kompetence, učí se aktivně řešit problémy, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. Příběh přináší velkou motivaci k učení žákům i učitelům. Přidejte se k projektu na jaře 2015. Více zde.

ARPOK doporučuje: Konzultační centrum

arpokKonzultační centrum nabízí pomocnou ruku při začleňování témat multikulturní výchovy, globálních souvislostí, lidských práv či environmentálních problémů pomocí atraktivních výukových metod pedagogům ZŠ a nižšího stupně gymnázií, kteří chtějí tato témata do výuky začlenit, ale neví si rady. Pracovníci ARPOKu připravují aktivity globálního rozvojového vzdělávání a multikulturní výchovy přímo na míru a pomáhají tak školám naplňovat Rámcový vzdělávací program a Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011-2015. Více zde.

VARIANTY doporučují: Světová škola

svetova-skolaVarianty doporučují českým školám certifikát Světová škola zastřešující principy, cíle a témata GRV. Aktivity směřující k získání certifikátu na Mendelově střední škole v Novém Jičíně směřovaly ke zvýšení povědomí široké skupiny obyvatel a žáků školy o problematice vody v různých koutech světa. Na začátku udělali žáci průzkum v komunitě, aby zjistili, jakému tématu se bude škola dlouhodobě věnovat. Žáci školy pak připravili během tří let několik akcí, do kterých zapojili místní knihovnu nebo skautský oddíl. Po školení, na kterém se žáci učili psát tiskové zprávy nebo briefing papery dokázala škola na akce přilákat místní tisk i lokální televizi. Žáci i učitelé prohloubili své komunikační, vyjednávací schopnosti, naučili se jednat s dalšími partnery a v neposlední řadě se seznámili s tématem vody a jeho vazbami spotřebu, lidská práva apod.

Mendelova střední škola se pustila do dalšího projektu v Novém Jičíně

M.O.S.T. doporučuje: Hurá, můžu chodit do školy!

Žáci ze základní školy Na Perštýně v Liberci se na základě našich workshopů o tibetských uprchlících rozhodli pomoci malému tibetskému mnichovi Navang Stanzin, aby mohl chodit do školy v klášteře Tikse v Ladaku. Děti samy si vymyslely, jak peníze získají. Každé Vánoce organizují dražbu svých výtvarných děl a výtěžek z ní pak věnují občanskému sdružení M.O.S.T. V rámci projektu kmotrovství na dálku je pak jejich finanční dar osobně každý rok v klášteře předáván. Žáci od roku 2006 každý rok darovali min. částku 6000 Kč. S mnichem si třikrát ročně vyměňují dopisy a fotografie. Třídní učitelka této třídy nakonec odjela na půl roku jako dobrovolnice vyučovat do kláštera Tikse environmentální výchovu, zeměpis a angličtinu. S mnichem Navangem se osobně setkala a pak dětem doma vyprávěla, jak se v Himálajích opravdu žije. Další podobné příklady najdete na www.tibet-barma.cz v sekci Školy, které pomáhají.

INEX doporučuje: Fotbal pro rozvoj

akcni-den-kampane-praha-2012Fotbal pro rozvoj je osvětová kampaň, kterou již od roku 2006 pořádá INEX – Sdružení dobrovolných aktivit. Atraktivním způsobem spojuje fotbal a témata jako rozvojová spolupráce, globální odpovědnost a aktivní občanství. Každoročně kampaň vrcholí v létě, kdy dvanáctičlenný fotbalový česko-keňský tým složený z chlapců a dívek vyráží na měsíční turné po vybraných krajích České republiky.