KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost

Jak se zapojit?

Světová škola

svetova-skola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola, který získal záštitu Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Oceněním Světová škola se v současné době pyšní šedesát devět českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi. Školy se v případě zájmu mohou hlásit ke kterékoliv z nich. Více informací naleznete na webu www.svetovaskola.cz.

Staňte se Fairtradovou školou!

fairtradove-skoly

Získání titulu Fairtradová škola vede k posílení dobrého jména školy, umožňuje vzdělávání žáků praktickým příkladem a přináší zajímavé náměty pro výuku. Školy tak mají možnost dát veřejně najevo svoji společnskou odpovědnost a zájem o současná globální témata. Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. V ČR byly již vyhlášeny již dvě Fairtradové školy (Masarykova ZŠ, Litoměřice a SŠ a JŠ Volyně. Více zde.

Postavme se hladu!

postavme-se-hladu

Společnost Člověk v tísni realizuje nový mezinárodní projekt pro střední školy „Food Right Now – Postavme se hladu!“ Do tohoto projektu kromě českých škol budou zapojeni také učitelé a studenti z Francie, Itálie, Irska a Německa. Učitelům nabízíme šest seminářů, které ukážou, jak mohou témata globálního rozvojového vzdělávání obohatit běžnou výuku. V létě 2013 se bude konat letní škola postavená na metodách zážitkové pedagogiky. Účast v projektu usnadní učitelům i studentům lépe uchopit otázky související s produkcí potravin a hladem ve světě, naučí se o nich diskutovat a přicházet s vlastními nápady řešení, do nichž se mohou oni sami zapojit. Více informací získáte zde.