KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost

GRV organizace

ADRA Horizontal Logo - kopie 

ADRA, o. p. s.

Vzdělávání na českých školách se věnujeme již od roku 2006. Naší snahou je rozvíjet samostatné myšlení a otevřenost vůči světu kolem nás. V rámci mnoha projektů (např. Světová škola,  Komiksová soutěž, Kvíz o Cílech udržitelného rozvoje) vedeme žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata, jako jsou odpovědná spotřeba, lidská práva, solidarita, chudoba, spravedlivý obchod, otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje, migrace a mnoho dalších. Zároveň je motivujeme k tomu, aby se aktivně podíleli na řešení místních i globálních problémů. Vytváříme také metodické výukové materiály pro pedagogy, které nabízejí způsoby, jak témata globálního vzdělávání zařazovat do výuky.
Spolupracujeme s vysokými školami, kde učíme globální témata a metody jejich výuky. Působíme především na pedagogických fakultách (Univerzita Hradec Králové, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Karlova), dále pak na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze.

Web: https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani
Adresa: Markova 600/6, Praha 158 00

 

ARPOK

ARPOK, o.p.s.

ARPOK patří od roku 2004 mezi klíčové organizace globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Pracujeme s těmito cílovými skupinami:

1/ žáci a studenti: nabízíme výukové programy, ve kterých s žáky diskutujeme např. o lidských právech, chudobě, migraci. Žáci kriticky přemýšlí o informacích a následně vyhodnocují, jaké mají globální problémy dopady i na ně, popř. jak s těmito problémy mohou oni sami pomoci.

2/ učitelé: učitelé jako multiplikátoři přináší témata GRV do škol, nabízíme jim metodickou podporu formou seminářů, kde si mohou dané aktivity vyzkoušet, a metodických příruček s aktivitami do výuky, dále nabízíme v rámci konzultačního centra metodickou podporu v podobě přípravy aktivit pro výuku.

3/ veřejnost: realizujeme besedy – tzv. rozvojové večery, jejichž cílem je seznámit publikum s aktuálními otázkami světa a vést jej k odpovědnosti za to, co se děje kolem nás.

Web: www.arpok.cz
Více informací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc

 

charita-cr

Charita ČR

Charita ČR spolupracuje s vybranými školami, pro které připravuje program globálního rozvojového vzdělávání pro učitele a žáky 2. stupně ZŠ. Program je zaměřený na problematiku humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a je součástí Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

V projektu „HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách“ se v průběhu tří let realizuje soustavný vzdělávací program v deseti ZŠ. Zde probíhají školení pro učitele, besedy pro žáky, tematicky zaměřené projektové dny, jarmarky a akce pro rodiče a veřejnost. V závěru proběhne výtvarná a literární soutěž pro školy a žáky, ze které vzejde vzdělávací publikace pro žáky základních škol.

Charita ČR nabízí odborné školení pro učitele v oblasti rozvojové problematiky
– v nabídce máme i školení pro zeměpisáře, dějepisáře i učitele matematiky
– pomůžeme s přípravou projektových dní či s programem školy v přírodě

Web: svet.charita.cz
Více informací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Vladislavova 12, Praha 1, 110 00
Dalšíelektronický občasník

 

Cassiopeia

Cassiopeia – základní článek Hnutí Brontosaurus Forest

Cassiopeia vznikla v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat osvětu dětem, mládeži i veřejnosti a vést je k odpovědnému jednání vůči společnosti a životnímu prostředí.

V oblasti globálního rozvojového vzdělávání se zaměřuje především na globální problémy a jejich dopad na lidi a životní prostředí. Hlavní okruhy aktivit tvoří výukové programy pro školní kolektivy, školní projekty a metodická podpora učitelů. Cassiopeia spolupracuje se školami všech typů na Českobudějovicku i v celém Jihočeském kraji. Organizace je školicím střediskem Pedagogické fakulty a klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Cassiopeia je členem sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Web: www.cegv-cassiopeia.cz
Více informací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
Další: měsíční elektronický Infoservis o multikulturním dění v Jihočeském kraji; čtvrtletní balíček informačních a metodických materiálů „Podaná ruka – Inspirace pro multikulturní výchovu“

 

Diakonie

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce (DČCE – HRS)

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.

V oblasti globálního rozvojového vzdělávání působí DČCE – HRS v různých formách již od roku 2014. DČCE – HRS ze zaměřuje na vzdělávání učitelů, pořádání projektových dní pro žáky základních škol a v neposlední řadě na osvětu široké veřejnosti. Věnuje se různým tématům, nejvíce pak mimořádným událostem, ochraně krajiny a migraci.

Webwww.diakoniespolu.cz
Více informací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Belgická 22, 120 00 Praha 2

 

EDUCON

EDUCON, občanské sdružení

Posláním o.s. EDUCON je šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství ČR do rozvojových a transformujících se zemí. V letech 2000-2012 realizoval více jak 45 projektů, kterými prošlo na 900 účastníků z rozvojových a transformujících se zemí.

Od roku 2004 se věnuje intenzivně osvětové činnosti se zaměřením na naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. Osmým rokem je koordinátorem kampaně Česko proti chudobě, ve které se sdružily české nevládní a neziskové organizace (aktuálně 56), které se věnují oblasti humanitární a rozvojové pomoci, genderové, životnímu prostředí, dobrovolnictví apod. Kampaň je součástí celosvětové Globální výzvy k akcím proti chudobě (GCAP).

EDUCON se dále podílí na projektech EU pro MDGs - např. Média pro MDGs, Životní styl dle MDGs, Přístup k energiím pro chudé v subsaharské Africe k dosažení MDGs.

Web: www.educon.cz, www.ceskoprotichudobe.cz
Adresa: Tesaříkova 1027/2, Praha 10, 102 00

 

fairtrade cs logo

Fairtrade Česko a Slovensko

Nevládní nezisková organizace Fairtrade ČS se věnuje především osvětové činnosti, od roku 2019 převzala od NaZemi koordinaci kampaně Fairtradová města a školy. Se zapojenými lidmi spolupracujeme na zvýšení povědomí o globálních souvislostech, propojenosti spotřebního chování a života pěstitelů nebo výrobců v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Zatímco osvětové akce směřujeme více na téma fair trade, u podpory vzdělávání chceme podporovat širší vědomí globálních souvislostí a podporujeme tedy spolupracují subjekty v globálním vzdělávání. Mezi Fairtradové školy je zapojeno přes 40 škol, mezi lidmi organizující Výstavu na stromech je většina pedagogů/pedagožek, ať už volnočasových nebo ze škol.

V oblasti globálního vzdělávání se snažíme jít šířeji nad rámec fair trade. Pro pedagogy a pedagožky chceme vytvářet a shromažďovat podporu, motivovat k samostatné činnosti, posilovat klíčové kompetence a sdílet příklady dobré praxe. Vytváříme vzdělávací dílny (k podmínkám pěstování kakaa, práci se stereotypy), výstavy k tématům nebo třeba metodické podklady pro vrstevnické vyučování.

Web: www.fairtrade-cesko.cz
Více informací: Stanislav Komínek (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 774 737 176)
Adresa: Botičská 1936/4, Praha 2

 

INEX logo horizontal barva

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

INEX-SDA se systematicky věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání již od roku 2002. Mezi naše hlavní aktivity zde patří program GLEN – Global Education Network of Young Europeans, projekt Fotbal pro rozvoj a Cyklus globálního dobrovolnictví.

1) GLEN – Program tří mezinárodních seminářů GRV, tříměsíční stáž v neziskové organizaci v některé ze zemí Afriky, Asie či východní Evropy a ponávratová realizace vlastního projektu.

2) Fotbal pro rozvoj – Pořádáme fotbalové ligy, turnaje, kulturní akce a prostřednictvím fotbalu se snažíme sblížit mladé lidí z různých sociálních skupin a šířit tak myšlenky fair play a respektu nejen na hřišti, ale i v životě.

3) Cyklus globálního dobrovolnictví – Před odjezdem na dobrovolnický projekt do zemí Afriky, Asie, Střední nebo Jižní Ameriky provedeme specifiky těchto projektů a nabídneme náhled pod povrch současného propojení světa.

Web: www.inexsda.cz
Více informací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Varšavská 30, Praha 2, 120 00

 

Člověk v tísni jeden-svet-na-skolach

Jeden svět na školách – vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, o.p.s.

Jeden svět na školách přináší do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku v globálně rozvojovém vzdělávání. Výukové materiály využívají pedagogové na více než 2 900 základních a středních školách v České republice. Program je realizován také v zahraničí.

Pracujeme s těmito cílovými skupinami:

  • Pedagogové: prostřednictvím unikátního webového portálu nabízíme pedagogům audiovizuální lekce (výukový balíček, který obsahuje film, výukové aktivity, informační texty a doprovodné materiály). Organizujeme projekce pro školy během filmového festivalu Jeden svět, realizujeme řadu seminářů pro pedagogy a budoucí pedagogy.
  • Žáci: středoškolákům nabízíme podporu při založení Filmového klubu, ve kterém mohou svým spolužákům zprostředkovávat globálně rozvojová témata, mohou se také zapojit do projektu Kdo jiný? podporujícího občanskou angažovanost.

Web: www.jsns.cz
Více informací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00
Další: měsíční elektronický Věstník pro pedagogy

 

Multikulturní centrum Praha (MKC Praha)

Multikulturní centrum Praha (MKC Praha)

MKC Praha je občanské sdružení, které se zabývá otázkami spojenými se soužitím lidí z různých kultur v České republice i v jiných částech světa. Svých cílů dosahuje prostřednictvím vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, úředníky, knihovníky, zaměstnance firem, ale i širokou veřejnost připravujeme dílny, kurzy, mezinárodní semináře, veřejné debaty, konference, diskuse, provozujeme internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna.

V oblasti globálního rozvojového vzdělávání realizuje MKC Praha dva projekty. Projekt Komplexní vzdělávání pedagogů v GRV - La Ngonpo II. je zaměřený na podporu partnerské spolupráce mezi českými a indickými školami a zároveň zvyšuje povědomí veřejnosti v oblasti rozvojových témat. Projekt Prevence xenofobních projevů a podpora občanské společnosti v Bosně a Hercegovině je zaměřený na předávání českých zkušeností v metodách inkluzivního vzdělávání.

Web: www.la-ngonpo.org, www.mkc.cz
Více informací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Náplavní 1, 120 00 Praha 2
Další: čtvrtletní newsletter La Ngonpo, newsletter MKC vydávaný týdně obsahující monitoring tisku

 

Občanské sdružení M.O.S.T.

Občanské sdružení M.O.S.T.

Občanské sdružení M.O.S.T. vzniklo v roce 2004 v Ostravě. Zabýváme se rozvojovou a humanitární  pomocí, realizujeme kulturně vzdělávací akce pro školy i veřejnost.  Naším posláním je podpora vzdělanosti a zlepšování životních podmínek lidí žijících v Tibetu a v indických Himálajích. Pomáháme tisícům dětí, mnichům a mniškám, nomádům a starým lidem bez rodin. Poznáváním druhých nejlépe poznáte sami sebe.

Vzdělávací projekt “Tibet a Barma” je určen školám i veřejnosti v ČR. Zvyšujeme povědomí o rozvojových problémech obyvatel Tibetu a Barmy prostřednictvím provázaných interaktivních vzdělávacích aktivit. Naše kurzy i workshopy lektorují zkušení odborníci na rozvojovou spolupráci, pedagogiku, psychologii, Tibeťané i Barmánci.

Nabízíme: akreditované kurzy, workshopy pro MŠ, ZŠ, SŠ, přednášky, výstavy, metodiky a metodickou podporu, interaktivní webové stránky www.tibet-barma.cz

Web: www.protibet.org
Více informací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Tislchové 5, Ostrava, 70900 (kanceláře: Ostrava , Olomouc)
Další: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

logo NaZemi sirka 200 male

NaZemi

NaZemi se věnuje metodice globálního vzdělávání a usiluje o její zapojení do systému českého vzdělávání. Rozvíjí a prosazuje vzdělávání, které propojuje učení o sobě, o druhých a o světě, podporuje kritické myšlení a myšlení v souvislostech, otevřenost a oceňování rozmanitosti. Je členskou organizací SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Podporuje pedagogy formálního i neformálního vzdělávání prostřednictvím akreditovaných metodicko-tematických seminářů a dlouhodobých kurzů, vytvářením didaktických materiálů pro výuku či službami knihovny. Realizuje vzdělávací programy pro žáky a studenty. Nabízí také výstavy přímo do škol.

Tematicky se v rámci globálního vzdělávání zaměřuje především na sociální a environmentální souvislosti mezinárodního obchodu (lidská práva a pracovní podmínky, zodpovědná spotřeba a odpovědnost firem, fair trade a další).

Web: www.nazemi.cz/vzdelavani
Více informací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Kounicova 42, Brno, 602 00
Další: měsíční elektronický zpravodaj

 

 

logo Sadba 2017 color 1 se sloganem    logo DJJ Ekvádorec horizontal

SADBA, Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.

Organizace vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Hlavní náplní je školení dobrovolníků, osvěta a misijní činnost, organizování evropských aktivit pro mládež.
Díky dobrovolníkům vznikl i osvětový vzdělávací program Dnes jím jako, zaměřený každoročně na jinou zemi. Smyslem je přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v jiných zemích, co dělají, jak tráví volný čas, jaké mají starosti a radosti. Chceme v žácích a studentech probudit zájem o druhé a zprostředkovat nadhled nad svým životem. Při přípravě vycházíme z materiálů převážně od našich dobrovolníků a prokládáme je zajímavostmi a informacemi z dané země.

Web: https://www.dnesjimjako.cz/
Více informací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Kobyliské náměstí 1000/1, Praha 182 00
Další: www.sadba.org, www.adopcenablizko.cz

 

Člověk v tísni VARIANTY

Varianty – vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, o.p.s.

Varianty jsou od roku 2001 jedním ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, ze kterých při naší práci vycházíme, jsou úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého člověka. Jsme přesvědčeni, že na každém záleží.

Co děláme:

 

  • Nabízíme jednorázové i dlouhodobé kurzy pro pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga a studenty pedagogických oborů. V našich kurzech se věnujeme podpoře společného vzdělávání, vzdělávání ke globální odpovědnosti, podpoře aktivního občanství, rozvoji komunikace ve škole a moderním výukovým metodám.
  • Učitelům a školám poskytujeme v těchto oblastech také dlouhodobou metodologickou podporu a poradenství. Podporujeme sdílení zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a asistenty pedagoga.
  • Vytváříme metodické a výukové materiály v oblastech globálního rozvojového vzdělávání, rozvoje aktivního občanství a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V těchto oblastech také zpracováváme odborné analýzy a výzkumy.
  • Rozvíjíme dialog mezi rodinou a školou.
  • Prosazujeme systémové změny.

 

Web: www.clovekvtisni.cz/varianty
Více informací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00