KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Nahoru

Přemýšlíme o GRV

Kompetence globálního občanství pro vzdělávání skautských vedoucích

Kompetence globálního občana jsou základním rámcem seminářů i všech aktivit globálního vzdělávání. Jde o soubor znalostí, dovedností i postojů, které souvisí s globálním občanstvím skautského hnutí tak, jak se na něm shodli skauti a skautky napříč různými národními organizacemi. Slouží činovníkům a činovnicím především jako vize celoživotního globálního vzdělávání, tj. kam směřovat činnost a programy, jaké vědomosti, dovednosti a postoje posilovat a rozvíjet.

Autor: Skauti na Zemi

Vydalo: NaZemi 

Rok vydání: 2016

globalizace a vzájemná závislost lidská práva globální problémy jiné 15+
Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání


V rámci projektu Critical Review jsme zkoumali postoje učitelů ve vztahu k začleňování rozvojových témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do kurikula 2. stupně základních škol a středních škol.

 

Výzkum se skládal ze dvou částí:

• kvalitativní (focus groups),

• kvantitativní (dotazníkové šetření).

 

Z kvalitativní části vyplývá, že klíčovým aspektem globálního rozvojového vzdělávání je osobní přístup a zkušenost, a to jak na straně učitelů, tak i na straně žáků. Pokud budou mít učitelů možnost si nějakým způsobem prožít témata globálního rozvojového vzdělávání,dá se předpokládat, že je budou častěji zařazovat do svých učebních plánů. A podaří-li se jim získanou zkušenost předat, resp. zprostředkovat i svým žákům, můžeme očekávat, že globální rozvojové vzdělávání přinese kýžené cíle.
Kvantitativní část koresponduje s výsledky z focus groups. Za hlavní cíle GRV považují pedagogové uvědomění si propojenosti současného světa, podporu solidarity a tolerance a rozvoj kritického myšlení. Zároveň vnímají sdílenou odpovědnost za realizaci GRV ve výuce a usilují o začleňování jeho témat v různých předmětech.

Autoři: Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Vydalo: Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci s ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2014

globalizace a vzájemná závislost globální problémy formální vzdělávání
Globální dimenze ve výuce

Příručka zajímavý způsobem shrnuje pojetí globální dimenze ve výuce a dále nabízí konkrétní nástroje, jak tuto dimenzi začlenit. Je určena především vysokoškolským pedagogům. Bylo přeloženo v rámci projektu "Za změnou je učitel".

Autor: Development Education Project (Velká Británie)
Rok vydání: 2013

A Journey to Quality Development Education

The DARE Forum has elaborated a new tool to guide small organisations to begin to get control of quality development education. A series of reflection tools will help you reflect on Quality Characteristics, Vision, Participation and Impact.

Autor: DARE Forum
Rok vydání: 2012

Global Education Guidelines

Publikace představuje koncept GRV, přehled metodických přístupů a seznam kritérií při vytváření GRV materiálů.

Autor: North-South Centre of the Council of Europe
Rok vydání: 2008

Education for Global Citizenship – A Guide for Schools

Stručný britský materiál obsahuje popis konkrétních hodnot, postojů a dovedností, o které GRV usiluje. Také zde najdete konkrétní doporučení do výuky.

Autor: Oxfam, Velká Británie
Rok vydání: 2006

Educating for Global Competence: Preparing our Youth to Engage the World

Publikace podrobně analyzuje koncept globálních kompetencí a uvádí konkrétní příklady, jak s nimi pracovat ve výuce. Autoři vychází především z kontextu vzdělávání v USA, ve spolupráci s pan-asijskou vzdělávací organizací.

Autor: Veronica Boix Mansilla, Anthony Jackson
Rok vydání: 2011

Development education – history, quality, evaluation

3 videa prezentující historii a vývoj globálního rozvojového vzdělávání, měřítka kvality a evaluaci. Autorem je Douglas Bourn, ředitel DERCu (Development Education Research Centre) na Institute of Education v Londýně. On-line prezentace naleznete zde.

Autor: D. Bourn
Rok vydání: 2011

„DE Watch“: European Development Education Monitoring Report

Johannes Krause evaluoval několik evropských GRV projektů a při té příležitosti zmapoval i různé přístupy ke GRV.

Autor: J. Krause
Rok vydání: 2010

 1.54 MB
Global learning in the ‘knowledge society’

With regard to the increasing complexity of the globalised world and the challenges of a ‘knowledge society‘ the authors introduce four pedagogical tools which help to promote the dialogue between educators concerning issues related to education in ‘globalising‘ contexts.

Autor: V. Andreotti, Lynn Mario T. M. de Souza
Rok vydání: 2008

 
 
Powered by Phoca Download