KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Nahoru

Přemýšlíme o GRV

Výzkum potřeb pedagogů v oblasti GRV v rámci projektu Global Issues-Global Subjects

Vyzkum-potreb-pedagogu-v-oblasti-GRV

Cíle výzkumu byly definovány následovně: obecně zmonitorovat potřeby učitelů ve vztahu k výuce GRV témata a zjistit konkrétně, co by pedagogům pomohlo kvalitně tato témata vyučovat. Výzkum byl zaměřen na to, co a jak učitelé v rovině výuky GRV témat dělají, na jaké kompetence se u žáků zaměřují a jaké kompetence k tomu sami využívají. Zjištění a pochopení těchto aspektů výuky GRV mají za cíl posloužit k přípravě dalších vzdělávacích aktivit a materiálů.

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

15+ formální vzdělávání
Global Citizenship Education in Europe: How much do we care?

obalka-global-citizenship-education-europe

This study examines the level of investment in Global Citizenship Education by national governments across EU member states as well as Norway, between the years 2011 and 2015. The premise of the study, as expressed in its title “How much do we care?”, shows that one of the critical indicators of each country’s commitment to both the idea of global solidarity, as well as its own citizens’ awareness and understanding of global interdependencies, is the amount of public funding dedicated to Global Citizenship Education and/or Global Education (hereafter GE/GCE). The amount of the allocated national funding is closely related to other factors at national and international level that influence the extent to which governments are supportive of and committed to GE/GCE. Thus, apart from looking at funding data, this study aims to explore the contexts in which governments and NGOs operate, in order to paint a more complete picture of the situation with GE/GCE in Europe.

Vydalo: CONCORD Europe (Author: Ilze Saleniece)
Rok vydání: 2018

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 15+
Kompetence globálního občanství pro vzdělávání skautských vedoucích

Kompetence globálního občana jsou základním rámcem seminářů i všech aktivit globálního vzdělávání. Jde o soubor znalostí, dovedností i postojů, které souvisí s globálním občanstvím skautského hnutí tak, jak se na něm shodli skauti a skautky napříč různými národními organizacemi. Slouží činovníkům a činovnicím především jako vize celoživotního globálního vzdělávání, tj. kam směřovat činnost a programy, jaké vědomosti, dovednosti a postoje posilovat a rozvíjet.

Autor: Skauti na Zemi

Vydalo: NaZemi 

Rok vydání: 2016

globalizace a vzájemná závislost lidská práva globální problémy jiné 15+
Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání


V rámci projektu Critical Review jsme zkoumali postoje učitelů ve vztahu k začleňování rozvojových témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do kurikula 2. stupně základních škol a středních škol.

 

Výzkum se skládal ze dvou částí:

• kvalitativní (focus groups),

• kvantitativní (dotazníkové šetření).

 

Z kvalitativní části vyplývá, že klíčovým aspektem globálního rozvojového vzdělávání je osobní přístup a zkušenost, a to jak na straně učitelů, tak i na straně žáků. Pokud budou mít učitelů možnost si nějakým způsobem prožít témata globálního rozvojového vzdělávání,dá se předpokládat, že je budou častěji zařazovat do svých učebních plánů. A podaří-li se jim získanou zkušenost předat, resp. zprostředkovat i svým žákům, můžeme očekávat, že globální rozvojové vzdělávání přinese kýžené cíle.
Kvantitativní část koresponduje s výsledky z focus groups. Za hlavní cíle GRV považují pedagogové uvědomění si propojenosti současného světa, podporu solidarity a tolerance a rozvoj kritického myšlení. Zároveň vnímají sdílenou odpovědnost za realizaci GRV ve výuce a usilují o začleňování jeho témat v různých předmětech.

Autoři: Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Vydalo: Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci s ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2014

globalizace a vzájemná závislost globální problémy formální vzdělávání
Globální dimenze ve výuce

Příručka zajímavý způsobem shrnuje pojetí globální dimenze ve výuce a dále nabízí konkrétní nástroje, jak tuto dimenzi začlenit. Je určena především vysokoškolským pedagogům. Bylo přeloženo v rámci projektu "Za změnou je učitel".

Autor: Development Education Project (Velká Británie)
Rok vydání: 2013

A Journey to Quality Development Education

The DARE Forum has elaborated a new tool to guide small organisations to begin to get control of quality development education. A series of reflection tools will help you reflect on Quality Characteristics, Vision, Participation and Impact.

Autor: DARE Forum
Rok vydání: 2012

Global Education Guidelines

Publikace představuje koncept GRV, přehled metodických přístupů a seznam kritérií při vytváření GRV materiálů.

Autor: North-South Centre of the Council of Europe
Rok vydání: 2008

Education for Global Citizenship – A Guide for Schools

Stručný britský materiál obsahuje popis konkrétních hodnot, postojů a dovedností, o které GRV usiluje. Také zde najdete konkrétní doporučení do výuky.

Autor: Oxfam, Velká Británie
Rok vydání: 2006

Educating for Global Competence: Preparing our Youth to Engage the World

Publikace podrobně analyzuje koncept globálních kompetencí a uvádí konkrétní příklady, jak s nimi pracovat ve výuce. Autoři vychází především z kontextu vzdělávání v USA, ve spolupráci s pan-asijskou vzdělávací organizací.

Autor: Veronica Boix Mansilla, Anthony Jackson
Rok vydání: 2011

Development education – history, quality, evaluation

3 videa prezentující historii a vývoj globálního rozvojového vzdělávání, měřítka kvality a evaluaci. Autorem je Douglas Bourn, ředitel DERCu (Development Education Research Centre) na Institute of Education v Londýně. On-line prezentace naleznete zde.

Autor: D. Bourn
Rok vydání: 2011

 
 
Powered by Phoca Download