KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Nahoru

GRV zajímavé odkazy

Dnes jím jako

Smyslem projektu je přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Ekvádoru, co dělají, jak tráví volný čas, jaké mají starosti i radosti. Chceme v nich probudit zájem o druhé a zprostředkovat nadhled nad svým životem. V neposlední řadě si často uvědomí, jak dobře se mají.

Odkaz: https://www.dnesjimjako.cz/

Adopce nablízko - roční dobrovolnická služba

Cílem Adopce nablízko je pomáhat ohroženým dětem a mládeži v nejchudších částech světa. Chceme, aby naše pomoc měla opravdu smysl, a proto jsme přemýšleli, co tyto děti nejvíce potřebují a jak se jim dá pomoci. Jedna z nejúčinnějších forem pomoci je dát dětem někoho, kdo se jim bude s láskou věnovat a doprovázet je. Proto jsme se rozhodli podporovat dobrovolníky, kteří pak část svého života věnují chudým a potřebným dětem. Prostřednictvím projektu Adopce nablízko jim pomáháme vycestovat tam, kde je nejvíce potřebují.

Odkaz: https://www.adopcenablizko.cz/stat-se-dobrovolnikem/

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT (International Center for World Development, ICWD CTU) je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů.

Odkaz: icwd.cvut.cz

Výuka na dálku s Jedním světem na školách

Přinášíme výběr filmů s tématikou GRV a lidských práv vhodných k online výuce, a to včetně aktivit, které lze kreativně upravovat.

Odkaz: https://www.jsns.cz/vyuka-na-dalku/tematicky-okruh/lidska-prava-grv

Krok za krokem GRV

Jeden svět na školách nabízí vyučujícím přes 50 audiovizuálních lekcí s tématikou GRV, kterými mohou u svých žáků podpořit myšlení v globálních souvislostech. Pro lepší orientaci v množství materiálů jsme připravili „výukový plán“ Krok za krokem rozdělený do 3 úrovní podle náročnosti témat a podle stupně školy.

Odkaz: https://www.jsns.cz/krok-za-krokem/15216-globalni-rozvojove-vzdelavani

Dnes jím jako

Projekt, který je určen žákům a studentům vznikl z iniciativy dobrovolníků, kteří se vrátili ze své roční služby v rozvojových zemích. Žáci a studenti mají možnost se seznámit každý rok s jednou zemí, mohou si vypracovat pracovní listy, podívat se na videa a fotky, zjistit informace a zajímavosti o dané zemi. Součástí programu je také společné vaření typického jídla. Žáci i studenti se mohou zapojit do soutěže.

Odkaz: https://www.dnesjimjako.cz/

Vize vzdělávání pro Česko

Vzdělávání má vést k tomu, aby všichni lidé ze všech míst světa měli možnost žít důstojný život podle svých představ a aby pečovali o své okolí a o Zemi. Vzdělávání v České republice má proto směřovat k výchově člověka, který je: sebevědomý, zakotvený, angažovaný, otevřený.

Odkazhttp://www.fors.cz/wp-content/uploads/2012/08/Vize-vzdel-pro-CR_02_web.pdf

Férové daně

Záznam přednášky Mgr. Kopečného z Glopolisu na téma: Férové daně. Přednáška proběhla v rámci konference Za změnou je učitel aneb jak učit o dění v současném světě v pražském Impact Hubu 10. 11. 2015.

Odkaz: https://www.varianty.cz/videa

Migrace

Migrace – Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Přednáška proběhla v rámci konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě, která se konala 10. 11. 2015 v Praze.

Odkaz: https://www.varianty.cz/videa

Islám v současném světě

Záznam z konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě, která se konala 10. listopadu v Praze. Přednáška: Islám v současném světě – Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., Filozofická fakulta UK v Praze.

Odkaz: https://www.varianty.cz/videa

 
 
Powered by Phoca Download