KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Nahoru

GRV zajímavé odkazy

Dnes jím jako

Projekt, který je určen žákům a studentům vznikl z iniciativy dobrovolníků, kteří se vrátili ze své roční služby v rozvojových zemích. Žáci a studenti mají možnost se seznámit každý rok s jednou zemí, mohou si vypracovat pracovní listy, podívat se na videa a fotky, zjistit informace a zajímavosti o dané zemi. Součástí programu je také společné vaření typického jídla. Žáci i studenti se mohou zapojit do soutěže.

Odkaz: https://www.dnesjimjako.cz/

Vize vzdělávání pro Česko

Vzdělávání má vést k tomu, aby všichni lidé ze všech míst světa měli možnost žít důstojný život podle svých představ a aby pečovali o své okolí a o Zemi. Vzdělávání v České republice má proto směřovat k výchově člověka, který je: sebevědomý, zakotvený, angažovaný, otevřený.

Odkazhttp://www.fors.cz/wp-content/uploads/2012/08/Vize-vzdel-pro-CR_02_web.pdf

Férové daně

Záznam přednášky Mgr. Kopečného z Glopolisu na téma: Férové daně. Přednáška proběhla v rámci konference Za změnou je učitel aneb jak učit o dění v současném světě v pražském Impact Hubu 10. 11. 2015.

Odkaz: https://www.varianty.cz/videa

Migrace

Migrace – Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Přednáška proběhla v rámci konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě, která se konala 10. 11. 2015 v Praze.

Odkaz: https://www.varianty.cz/videa

Islám v současném světě

Záznam z konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě, která se konala 10. listopadu v Praze. Přednáška: Islám v současném světě – Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., Filozofická fakulta UK v Praze.

Odkaz: https://www.varianty.cz/videa

Jak víme, že to funguje

Jak víme, že to funguje? nabízí učitelům inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň zjišťovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně. Najdou v ní podněty, jak přimět žáky ke kritickému uvažování a k diskuzi nad předkládanými informacemi o aktuálním dění u nás i ve světě a jak je vést k zodpovědnému rozhodování a jednání podle jejich možností.

Odkaz: www.varianty.cz/jakvimezetofunguje

Global Schools: svět ve výuce

Stránky mezinárodního projektu Global Schools: svět ve výuce zkoumají a vytváří cesty k začlenění globálních témat do různých předmětů na základních školách v deseti evropských zemích. Více o projektu a postupně i vytvářené vzdělávací materiály naleznete na následujících webových stránkách.

Odkaz: www.globalschools.education

Audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz

Unikátní vzdělávací portál nabízí učitelům a žákům audiovizuální lekce, které jsou koncipovány jako připravený výukové balíček. Každá audiovizuální lekce obsahuje vždy film či sociální spot, výukové aktivity, informační texty a množství doprovodných materiálů a odkazů. Registrace a užívání webu je zdarma.

Odkaz: www.jsns.cz

Respekt nebolí

Multimediální výukový materiál nabízí přes čtyři desítky metodických listů a texty k jednotlivým oblastem lidských práv, animované filmy, komiksy, krátká audia a videa. Lekce pracují s autentickými lidsko-právními příběhy a s řadou doprovodných materiálů.

Odkaz: www.respektneboli.eu

Průřezová témata a čtenářství

Inspirativní příklady, vyzkoušené učební jednotky, přehled osvědčených metodických materiálů a mnoho dalších tipů, jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství.

Odkaz: www.ptac.cz

 
 
Powered by Phoca Download