KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Nahoru

GRV zajímavé odkazy

Férové daně

Záznam přednášky Mgr. Kopečného z Glopolisu na téma: Férové daně. Přednáška proběhla v rámci konference Za změnou je učitel aneb jak učit o dění v současném světě v pražském Impact Hubu 10. 11. 2015.

Odkaz: https://www.varianty.cz/videa

Migrace

Migrace – Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Přednáška proběhla v rámci konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě, která se konala 10. 11. 2015 v Praze.

Odkaz: https://www.varianty.cz/videa

Islám v současném světě

Záznam z konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě, která se konala 10. listopadu v Praze. Přednáška: Islám v současném světě – Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., Filozofická fakulta UK v Praze.

Odkaz: https://www.varianty.cz/videa

Jak víme, že to funguje

Jak víme, že to funguje? nabízí učitelům inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň zjišťovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně. Najdou v ní podněty, jak přimět žáky ke kritickému uvažování a k diskuzi nad předkládanými informacemi o aktuálním dění u nás i ve světě a jak je vést k zodpovědnému rozhodování a jednání podle jejich možností.

Odkaz: www.varianty.cz/jakvimezetofunguje

Global Schools: svět ve výuce

Stránky mezinárodního projektu Global Schools: svět ve výuce zkoumají a vytváří cesty k začlenění globálních témat do různých předmětů na základních školách v deseti evropských zemích. Více o projektu a postupně i vytvářené vzdělávací materiály naleznete na následujících webových stránkách.

Odkaz: www.globalschools.education

Audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz

Unikátní vzdělávací portál nabízí učitelům a žákům audiovizuální lekce, které jsou koncipovány jako připravený výukové balíček. Každá audiovizuální lekce obsahuje vždy film či sociální spot, výukové aktivity, informační texty a množství doprovodných materiálů a odkazů. Registrace a užívání webu je zdarma.

Odkaz: www.jsns.cz

Respekt nebolí

Multimediální výukový materiál nabízí přes čtyři desítky metodických listů a texty k jednotlivým oblastem lidských práv, animované filmy, komiksy, krátká audia a videa. Lekce pracují s autentickými lidsko-právními příběhy a s řadou doprovodných materiálů.

Odkaz: www.respektneboli.eu

Průřezová témata a čtenářství

Inspirativní příklady, vyzkoušené učební jednotky, přehled osvědčených metodických materiálů a mnoho dalších tipů, jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství.

Odkaz: www.ptac.cz

pARTicipate – Global Citizenship through Art and Design

6 metodických příruček pro učitele výtvarné výchovy, které prostřednictvím tvorby současných umělců z různých částí světa představují globální témata. Vše v AJ.

Odkaz: www.octobergallery.co.uk/participate

TOE – Learning to Read the World Through Other Eyes

E-learningový kurz zdarma, který pomůže se zamyslet nad tím, co my a lidé okolo nás rozumíme pod každodenně používanými pojmy, jako např. rozvoj, vzdělávání, chudoba. Vše v AJ.

Odkaz: throughothereyes.org.uk

 
 
Powered by Phoca Download