KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Nahoru

GRV teoreticky

Výzkumná zpráva: Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání

titulka stereotypy ve vyuce MKC

Výzkumná zpráva byla vytvořena v rámci projektu "Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotpů v GRV" Multikulturního centra Praha. Výzkumné šetření probíhalo přímo na českých školách na jaře roku 2015 a jeho cílem bylo dozvědět se více o stereotypech ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání. V první řadě bylo nutné zjistit, jaké stereotypy se ve výuce GRV objevují, jestli se jedná o "běžné" stereotypy, se kterými se běžně setkáváme, pokud hovoříme o globálních tématech či souvisejících otázkách a problémech, či jde o specifické stereotypy související pouze s určitou problematikou, např. aktuální téma migrace do zemí Evropské unie. V souvislosti s tím bylo dále potřeba zjistit, kdy tyto předsudky ve výuce zaznívají, tedy v jakých situacích se během vyučovacích hodin stereotypy objevují. Poslední otázkou, na kterou jsme hledali odpověď bylo, jakým způsobem jsou stereotypy reprodukovány.

Autoři: Milan Hrubeš, Terezie Vávrová

Vydalo: Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha
Rok vydání: 2015

Globální rozvojové vzdělávání v přípravě budoucích učitelů

GRV v priprave obalka

Unikátní publikace shrnuje, co globální rozvojové vzdělávání přináší dětem a mladým lidem, učitelům, škole a společnosti, a také jaké jsou nové trendy v této oblasti. Přibližuje ukotvení globálního rozvojového vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech a jeho prolínání průřezovými tématy. Příručka dále obsahuje popis pěti inovativních kurzů pro budoucí pedagogy, které vznikly v rámci projektu a budoucí učitele připravují na začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky. Kurzy, které v roce 2014/2015 absolvovalo 197 studentů, jsou vyučovány na čtyřech fakultách českých univerzit. Publikace byla vydána za podpory Evropské unie/EUROPEAID, Ministerstva Zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury.

Autoři: Petra Karvánková, Anna Maršíková, Tomáš Matějček, Jana Miléřová, Jana Stará
Rok vydání: 2015

globalizace a vzájemná závislost globální problémy formální vzdělávání
Skládanka témat, co hýbou světem

obalka skladanka-temat

Sbírka „Skládanka témat, co hýbou světem“ představuje mozaiku článků, kterou sepsali autoři z různých zemí i prostředí. Články reflektují dynamickou povahu současného světa – umožňují čtenářům klást provokativní otázky a představit jejich vlastní vizi změny. Nesnaží se o zpracování všech aspektů dané problematiky a nejednoduchá globální témata představují inspirativně a srozumitelně, s přáním, aby texty podněcovaly k další práci s jejich obsahem. Autory článků spojuje přesvědčení, že globální témata mají své místo na všech úrovních vzdělávacího systému. Pozornost je proto také věnována i formě, jakou s nimi lze pracovat. Sbírka článků vznikla v rámci projektu „Za změnou je učitel“, jehož cílem je propojovat aktuální světové dění s obsahem vzdělávání pedagogů a podporovat zkoumání globálních témat ve výuce na českých školách.

Autoři: Clive Belgeonne, Noemi Bravená, Petr Čáp, Agata Hummel, Abubakar Adam Ibrahim, Liudmila Kopecká, Ondřej Kopečný, Blanka Knotková-Čapková, Jana Kubelková, William Scott, Paul Vare
Rok vydání: 2015

globalizace a vzájemná závislost globální problémy
Principy pro kvalitní výukové programy GRV na školách

Příručka obsahuje výčet principů, kterými se při své tvůrčí a lektorské práci v oblasti GRV řídí organizace začleněné do mezinárodního vzdělávacího projektu Experiencing the World. Dovíte se, jak by měl vypadat obsah výukového programu, jaké metody využívat při jeho tvorbě a jak jej facilitovat. Ač nemá ambice sloužit jako univerzálně platný manuál pro práci v této oblasti, může být cennou inspirací.

Autor: Kolektiv lektorů GRV z ČR, Rakouska a Slovinska
Rok vydání: 2014

Global Curriculum Project jako nástroj GRV

Diplomová práce v teoretické části analyzuje současnou situaci na poli GRV v ČR a vzájemnou provázanost relevantních dokumentů – NS GRV ČR pro 2011-2015 a RVP pro základní vzdělávání a gymnázia. V praktické části je prezentován průběh a výsledky výzkumu, v rámci něhož byly měřeny a srovnávány postoje žáků českých a beninských pilotních škol projektu Global Curriculum ke globálním rozvojovým tématům dle metodiky „How do we know it’s working?“ vydanou organizací RISC. V závěru práce jsou formulována doporučení pro pedagogy vycházející z poznatků výzkumu.

Autor: Kristýna Tillová
Rok vydání: 2012

 
 
Powered by Phoca Download