KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Nahoru

GRV teoreticky

Globální rozvojové vzdělávání: proč a jak v Česku lépe vzdělávat o světě

GRV-proc-a-jak-v-cesku-lepe-vzdelavat-o-svete

Předložený dokument shrnuje, jak Česko v posledním období pokročilo v zavádění globálního rozvojového vzdělávání. Vysvětluje, proč je důležité českou společnost všech věkových kategorií vzdělávat o světě a jeho souvislostech, a doporučuje, kdo a jak tomu může ze své pozice přispět – na ministerstvech, fakultách, školách, v místních samosprávách či organizacích.

Vydalo: České fórum pro rozvojovou spolupráci
Rok vydání: 2019

globalizace a vzájemná závislost globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 15+
Doplňkový manuál pro práci s dobrovolníky a rozvojovými pracovníky po návratu ze zahraničí

obalka-Doplnkovy-manual-prace-dobrovolnici-rozvoj-pracovnici

Tato příručka je určena pro dobrovolnické vysílající organizace a facilitátory, kteří pracují s dobrovolníky nebo pracovníky, kteří se vracejí ze zahraničních projektů především ze zemí globálního Jihu. Příručka je rozdělena do následujících dvou částí, které mají za cíl podporovat školitele při podpoře dobrovolníků: Část 1: reflexe a kritické zkoumání globálních propojeností v kontextu mezinárodního dobrovolnictví Část 2: začlenění těchto úvah do facilitátorské praxe

Vydalo: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
Rok vydání: 2018

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 15+ neformální vzdělávání
Engaging Returned Volunteers in Active Citizenship

obalka-Engaging-returned-volunteers-in-active-citizenship

Výzkum z roku 2015 se primárně zaměřil na prozkoumání podob a sběr příkladů dobré praxe aktivního občanství ve 4 evropských zemích (ČR, Irsko, VB, Německo). Druhou součástí byl celoevropský průzkum týkající se aktivního občanství u lidí s dobrovolnickou zkušeností ze zahraničí. Výsledkem je 12 doporučení, jak dobrovolníky po návratu ze zahraničního projektu zapojit a podpořit v angažovanosti.

Vydalo: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s., Volunteering Matters, Comhlámh, finep
Rok vydání: 2016

15+ neformální vzdělávání
Globální rozvojové vzdělávání. Proč je nezbytné pro českou společnost a udržitelný rozvoj.

obalka-GRV-policypaper-FORS

Tento dokument představuje globální rozvojové vzdělávání (GRV) a to, proč má smysl se jím zabývat i v České republice. Shrnuje základní aspekty GRV, jeho přínosy na různých úrovních společnosti i jak dalece je v ČR zakotveno ve vzdělávací soustavě. Nabízí doporučení zapojeným ministerstvům i vzdělávacím institucím ohledně zlepšování účinků GRV a poznatky podložené praxí z projektů českých nevládních neziskových organizací. Zmiňuje i nové trendy ve vzdělávání směrem k aktivnímu občanství, které má připravit mladé lidi na výzvy pro život v globalizovaném a propojeném světě a pro udržitelný rozvoj.

Vydalo: České fórum pro rozvojovou spolupráci
Rok vydání: 2015

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 15+ neformální vzdělávání
Když se řekne GRV: Rámec globálního rozvojového vzdělávání

kdyz-se-rekne-GRV-obalka

Příručka Když se řekne GRV: Rámec globálního rozvojového vzdělávání je určena učitelům a vzdělavatelům, kteří globální rozvojové vzdělávání chtějí začít začleňovat do výuky, i těm, kteří se mu již aktivně věnují. V publikaci najdete stručné představení globálních témat, se kterými se setkáváme v každodenním životě. Dále obsahuje přehled metod a nástrojů, jak s tématy v hodinách pracovat. Výuka globálních témat neprohlubuje pouze znalosti, ale zároveň rozvíjí hodnoty, postoje a dovednosti pro život v dnešním rychle se měnícím světě. Proto v publikaci najdete přehled kompetencí, které globální rozvojové vzdělávání zdokonaluje.

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2018

15+ formální vzdělávání
Výzkumná zpráva: Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání

titulka stereotypy ve vyuce MKC

Výzkumná zpráva byla vytvořena v rámci projektu "Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotpů v GRV" Multikulturního centra Praha. Výzkumné šetření probíhalo přímo na českých školách na jaře roku 2015 a jeho cílem bylo dozvědět se více o stereotypech ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání. V první řadě bylo nutné zjistit, jaké stereotypy se ve výuce GRV objevují, jestli se jedná o "běžné" stereotypy, se kterými se běžně setkáváme, pokud hovoříme o globálních tématech či souvisejících otázkách a problémech, či jde o specifické stereotypy související pouze s určitou problematikou, např. aktuální téma migrace do zemí Evropské unie. V souvislosti s tím bylo dále potřeba zjistit, kdy tyto předsudky ve výuce zaznívají, tedy v jakých situacích se během vyučovacích hodin stereotypy objevují. Poslední otázkou, na kterou jsme hledali odpověď bylo, jakým způsobem jsou stereotypy reprodukovány.

Autoři: Milan Hrubeš, Terezie Vávrová

Vydalo: Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha
Rok vydání: 2015

Globální rozvojové vzdělávání v přípravě budoucích učitelů

GRV v priprave obalka

Unikátní publikace shrnuje, co globální rozvojové vzdělávání přináší dětem a mladým lidem, učitelům, škole a společnosti, a také jaké jsou nové trendy v této oblasti. Přibližuje ukotvení globálního rozvojového vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech a jeho prolínání průřezovými tématy. Příručka dále obsahuje popis pěti inovativních kurzů pro budoucí pedagogy, které vznikly v rámci projektu a budoucí učitele připravují na začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky. Kurzy, které v roce 2014/2015 absolvovalo 197 studentů, jsou vyučovány na čtyřech fakultách českých univerzit. Publikace byla vydána za podpory Evropské unie/EUROPEAID, Ministerstva Zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury.

Autoři: Petra Karvánková, Anna Maršíková, Tomáš Matějček, Jana Miléřová, Jana Stará
Rok vydání: 2015

globalizace a vzájemná závislost globální problémy formální vzdělávání
Skládanka témat, co hýbou světem

obalka skladanka-temat

Sbírka „Skládanka témat, co hýbou světem“ představuje mozaiku článků, kterou sepsali autoři z různých zemí i prostředí. Články reflektují dynamickou povahu současného světa – umožňují čtenářům klást provokativní otázky a představit jejich vlastní vizi změny. Nesnaží se o zpracování všech aspektů dané problematiky a nejednoduchá globální témata představují inspirativně a srozumitelně, s přáním, aby texty podněcovaly k další práci s jejich obsahem. Autory článků spojuje přesvědčení, že globální témata mají své místo na všech úrovních vzdělávacího systému. Pozornost je proto také věnována i formě, jakou s nimi lze pracovat. Sbírka článků vznikla v rámci projektu „Za změnou je učitel“, jehož cílem je propojovat aktuální světové dění s obsahem vzdělávání pedagogů a podporovat zkoumání globálních témat ve výuce na českých školách.

Autoři: Clive Belgeonne, Noemi Bravená, Petr Čáp, Agata Hummel, Abubakar Adam Ibrahim, Liudmila Kopecká, Ondřej Kopečný, Blanka Knotková-Čapková, Jana Kubelková, William Scott, Paul Vare
Rok vydání: 2015

globalizace a vzájemná závislost globální problémy
Principy pro kvalitní výukové programy GRV na školách

Příručka obsahuje výčet principů, kterými se při své tvůrčí a lektorské práci v oblasti GRV řídí organizace začleněné do mezinárodního vzdělávacího projektu Experiencing the World. Dovíte se, jak by měl vypadat obsah výukového programu, jaké metody využívat při jeho tvorbě a jak jej facilitovat. Ač nemá ambice sloužit jako univerzálně platný manuál pro práci v této oblasti, může být cennou inspirací.

Autor: Kolektiv lektorů GRV z ČR, Rakouska a Slovinska
Rok vydání: 2014

Global Curriculum Project jako nástroj GRV

Diplomová práce v teoretické části analyzuje současnou situaci na poli GRV v ČR a vzájemnou provázanost relevantních dokumentů – NS GRV ČR pro 2011-2015 a RVP pro základní vzdělávání a gymnázia. V praktické části je prezentován průběh a výsledky výzkumu, v rámci něhož byly měřeny a srovnávány postoje žáků českých a beninských pilotních škol projektu Global Curriculum ke globálním rozvojovým tématům dle metodiky „How do we know it’s working?“ vydanou organizací RISC. V závěru práce jsou formulována doporučení pro pedagogy vycházející z poznatků výzkumu.

Autor: Kristýna Tillová
Rok vydání: 2012

 
 
Powered by Phoca Download