KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Nahoru

GRV prakticky

Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje (cyklus Svět v nákupním košíku)

kdo-je-za-vodou

Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Studenti se zamýšlejí nad vlastní spotřebou vody. Ve skupinách se seznámí s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně třída uvažuje, kdy je vodní krize způsobena fyzickým nedostatkem vody a kdy její nespravedlivou distribucí, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my. Více zde.

Vydalo: NaZemi (ed. Eva Malířová)
Rok vydání: 2010

globalizace a vzájemná závislost 11-14 15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
10krát s MKV

10krat-s-mkv

Příručka přináší deset nových inspirativních námětů (aktivit) pro výuku multikulturní výchovy na základních a středních školách s akcentem na osobnostní přístup. V pedagogické praxi to znamená důraz na reálné zkušenosti a příběhy lidí žijícíc v multikulturní realitě a práci s tím, jakým způsobem různé kulturní vlivy působí na každého člověka a spoluvytváří jeho identitu. Všemi aktivitami se prolíná cílená práce s odlišnostmi, stereotypizací a předsudky i uvědomění si toho, jak a kde se utvářejí. Zdarma ke stažení.

Vydalo: Člověk v tísni (Varianty)
Rok vydání: 2010

jiné do 10 let 11-14 15+ formální vzdělávání
Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

bohous-a-dasa-sance-pro-rozvoj

Příručka přibližuje pomocí komiksových příběhů, textů a výukových aktivit téma zahraniční pomoci v minulosti a dnes. Jednotlivými kapitolami provází čtenáře tradiční komiksové postavičky Bohouš a Dáša, kteří se v komiksech věnují jednotlivým tématům odlehčenou formou, zároveň texty kapitol slouží jako přehledné shrnutí základních informací o zahraniční pomoci pro samotného učitele. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Varianty)
Rok vydání: 2010

humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 15+ formální vzdělávání
Rozvojové cíle tisíciletí

rozvojove-cile-tisicileti

Sada se věnuje MDGs (Millennium Development Goals). Je složena z DVD s dokumentárními filmy a tištěné příručky pro pedagogy s interaktivními materiály pro výuku těchto témat. Zdarma ke stažení.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2010

lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 15+ formální vzdělávání
Média a chudoba

media-a-chudoba

Sada obsahuje kapitoly věnované následujícím tematickým okruhům: Rozvojový žurnalismus (tj. média a rozvojové země), Reportéři, Média a islám, Využití a zneužití médií a Kampaně humanitárních a rozvojových projektů. Sada je složena z 8 snímků na DVD a příručky pro pedagogy. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2010

lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 15+ formální vzdělávání
Lidská práva I.

lidska-prava-I

Sada DVD a metodické příručky pro pedagogy. Tematicky jsou filmy zaměřeny na rozličné projevy diskriminace a rasismu, dále na témata jako jsou gender, sexuální orientace, stáří, nemoc, handicap, šikana, nedemokratické režimy, sociální vyloučení, chudoba. Zdarma ke stažení.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2010

lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 15+ formální vzdělávání
IgelitART – příručka (nejen) pro učitele výtvarné výchovy

IgelitART

První příručka z cyklu uMěním! je inspirována díly čínského umělce Chuang Sü, který speciální technikou fotografuje igelitové sáčky a poukazuje na problém odpadu. Příručka nabízí učitelům podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků (každý v délce 60-100 min), ve kterých si žáci a studenti jakéhokoliv věku procházejí cestu od hledání vlastního propojení s Čínou, přes prozkoumávání zajímavých výtvarných technik až po získávání informací o plastovém odpadu a o možnostech jeho snižování. Příručka vznikla ve spolupráci s britskou organizací RISC a londýnsku October Gallery (projekt pARTicipate). Příručka je zdarma ke stažení.

Vydalo: NaZemi – společnost pro fair trade (ve spolupráci s RISC)
Rok vydání: 2010

globalizace a vzájemná závislost globální problémy
 1.21 MB
Svět do všech předmětů – globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

svet-do-vsech-predmetu

Publikace nabízí soubor 34 plánů hodin, které umožňují začlenit globální rozměr do různých předmětů. Aktivity jsou rozděleny do šesti témat: ekonomická globalizace, kulturní rozmanitosti, přírodní zdroje, migrace, dětská práva a rozvojová spolupráce. Více informací a ukázky aktivit zde.

Vydalo: NaZemi a ARPOK (ed. M. Pavlíčková, M. Rychtecká)
Rok vydání: 2009

globalizace a vzájemná závislost lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 15+ formální vzdělávání do výuky anglického jazyka
Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů. (cyklus Svět v nákupním košíku)

komu-chutna-prales

Kdo a jak může omezit kácení pralesů? Můžeme i my? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Studenti pracují se svými představami o deštném pralese a seznamují se s jeho rozšířením na Zemi. Hledají propojenost naší spotřeby s ubýváním deštných pralesů a s životy jejich obyvatel. Porozumějí konceptu šetrného lesního hospodaření (FSC) a spravedlivého obchodu (fair trade). Více zde.

Vydalo: NaZemi (ed. Eva Malířová)
Rok vydání: 2009

globalizace a vzájemná závislost 11-14 15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod. (cyklus Svět v nákupním košíku)

silny-kafe

Je obchod spravedlivý? Nebo je to spíš pořádně "silný kafe"? Na příkladu kávy je v průběhu programu studentům objasněno fungování konvenčního obchodu spolu s alternativou, kterou nabízí fair trade neboli spravedlivý obchod. Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Více zde.

Vydalo: NaZemi (ed. Eva Malířová)
Rok vydání: 2009

globalizace a vzájemná závislost 11-14 15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
 
 
Powered by Phoca Download