KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Nahoru

GRV prakticky

Poznáváme svět

poznavame svet

Publikace obsahuje metodiky ke dvěma výukovým programům pro žáky 4. a 5. tříd a klade si za cíl ukázat, jak je současný svět propojený a jak se problémy planety týkají nás všech. Skrze cizokrajné recepty v jídelníčku restaurace SVĚT a jednotlivé součástky, ze kterých jsou vyrobeny naše mobily, se dostáváme do rozvojových zemí, které jsou s nimi spojeny, a dozvídáme se o určitém problému, jemuž daná země čelí (např. dětská práce v Číně, kácení tropických deštných lesů v Brazílii, válečný konflikt v Kongu). Více zde.

Vydalo: ARPOK
Rok vydání: 2014

globalizace a vzájemná závislost globální problémy do 10 let formální vzdělávání
Jonáš cestuje

jonas cestuje

Publikace obsahuje metodiky ke dvěma výukovým programům pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ, které se zabývají tématem udržitelného cestovního ruchu. Jonáš cestuje klade důraz na vědomí souvislostí a důsledků rozhodnutí, které během cestování děláme. Program Hosté a hostitelé se zaměřuje na cestovní ruch nejen z pohledu cestovatelů, ale naopak z pohledu hostitelů, jejichž domov navštěvují turisté a cizinci. Více zde.

Vydalo: ARPOK ve spolupráci s NaZemi
Rok vydání: 2014

globalizace a vzájemná závislost 11-14 15+ formální vzdělávání
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

humanitarni-pomoc-a-rozvojova-spoluprace

Metodický materiál pro učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií zaměřený na téma humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Úvodní teoretická část (GRV, metody, hum. pomoc, roz. spolupráce) je doplněna podrobně popsanými aktivitami, které je možné použít ve výuce různých předmětů, a náměty na projektové dny. Příručka je zdarma ke stažení zde. Doplňkové materiály naleznete zde.

Vydalo: Charita ČR (Z. Klímová Vaňková)
Rok vydání: 2013

humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 formální vzdělávání
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v hodinách zeměpisu

humanitarni pomoc a rozvojova spoluprace v hodinach zemepisu

Manuál byl vydán v rámci projektu „HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách“ Charity Česká republika a je zaměřen na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, ale dotýká se i témat globálního rozvojového vzdělávání, jako například migrace, chudoby, udržitelného rozvoje a mnoha dalších. Více informací k manuálu i aktivitám Charity ČR v oblasti rozvojového vzdělávání najdete zde. Manuál je zdarma ke stažení.

Vydalo: Charita Česká republika (ed. I. Gajdíková, A. Stropnická)
Rok vydání: 2013

11-14 formální vzdělávání
Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!

prehod-vyhybku

Jak souvisí chudoba se stavem životního prostředí? Příručka pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ obsahuje jednoduché lekce s doprovodnými materiály, pracovními listy a odkazy na externí materiály, které žákům usnadní hledání odpovědí na složité otázky dnešního propojeného světa a zároveň rozvíjejí klíčové kompetence žáků, především kompetenci komunikativní (čtení textu s porozuměním, vyjadřovací schopnosti, diskuse, vyjádření názorů a argumentace atd.) Naleznete zde i základní popis konceptu "Filosofie pro děti". Příručka je zdarma ke stažení.

Autoři: CDEC (Anglie), IGO (Polsko), ICED (Ghana), SEVER (ČR)
Vydalo: Středisko ekologické výchovy SEVER
Rok vydání: 2013

Dotazník: Máte-li možnost vyzkoušet 3 aktivity z příručky, prosím, vyplňte dotazník zpětné vazby.

globalizace a vzájemná závislost lidská práva globální problémy do 10 let 11-14 formální vzdělávání trvalá udržitelnost filosofie pro děti
Havel v kostce

havel v kostce

Metodika pro středoškolské studenty, přibližující život a dílo Václava Havla ve 14 tvůrčích lekcích. Koncepce textu vychází z autorčiny zkušenosti lektorky v Knihovně Václava Havla, ve které po několik let připravuje "Dílnu kritického myšlení" - seminář pro studenty SŠ. Pomocí metod kritického myšlení přibližuje témata jako například disent, svědomí, dědictví minulosti či demokratická diskuse. Více zde.

Vydalo: Knihovna Václava Havla (Nina Rutová)
Rok vydání: 2011

lidská práva jiné 11-14 15+ neformální vzdělávání
Exran I a Exran II

exran

Příručky Exran I a Exran II obsahují metodické listy k těmto tématům z oblasti multikulturní výchovy: předsudky, rasismus, extremismus, neonacismus, antisemitismus, islám, bezdomovectví a vztah většinové populace k Romům. Navržené aktivity tvoří dvouhodinové bloky a zahrnují např. práci v malých skupinách, zážitkové prvky, práci s texty a dokumentem, diskuzi a reflexi lekce.

Vydalo: Diecézní charita Brno
Rok vydání: 2012 a 2013

jiné 11-14 15+ formální vzdělávání
Metodika k filmu Out of Dreams

metodika-k-filmu-out-of-dreams

Učitelé zde najdou 3 plány hodin pro práci s filmem Out of Dreams (nadstavba k projektu La Ngonpo, ale lze jej použít i samostatně). Film zachycuje životy dvou chlapců, Rinchena z Indie a Honzy z České republiky a porovnává jejich sny, touhy a přání. Metodika k filmu Out of Dreams se zaměřuje na aktivní použití filmového materiálu v hodině se zaměřením na jednotlivé aspekty filmu - sny, touhy a přání v různých kulturních kontextech. Film ke zhlédnutí zde. Zdarma lze stáhnout českou i anglickou verzi.

Vydalo: MKC Praha (M. Pavlíčková)
Rok vydání: 2012

globální problémy 11-14 15+ formální vzdělávání
Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky

na-stope-zaclenovani-globalnich-temat-do-vyuky

Příručka vznikla jako výstup mezinárodního projektu Global Curriculum. Teoretická část obsahuje texty o GRV v ČR, projektových dnech, začleňování globálních témat do vzdělávacích kurikul, projektu Global Curriculum a projektu Světová škola. V praktické části najdete výukové lekce vytvořené pedagogy z Beninu, Brazílie, ČR, Rakouska a VB. Součástí příručky je CD. Více zde.

Vydalo: ARPOK
Rok vydání: 2012

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 11-14 15+ formální vzdělávání
La Ngonpo - místo setkávání

la-ngonpo-misto-setkavani

Metodický manuál je určen učitelům druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Osahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které lze realizovat po dobu šesti měsíců, a to ve spolupráci s partnerskou školou kdekoliv na světě. Metodika naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. Zdarma ke stažení v ČJ i AJ.

Vydalo: MKC Praha a NaZemi
Rok vydání: 2012

globální problémy 11-14 15+ formální vzdělávání
 
 
Powered by Phoca Download