KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

říj
14

14.10.2019 - 07.04.2020

Nahoru

GRV prakticky

Jak být out a zůstat in? Skutečná cena naší image (cyklus Svět v nákupním košíku)

jak-byt-out-a-zustat-in

Proč chodit ven? Jaké vybavení potřebujeme? Jaký je život lidí, kteří naše outdoorové oblečení vyrábí? Manuál k vzdělávacímu programu obsahuje metodiku a informační materiály. Žáci diskutují o rozmanitosti motivů a potřeb lidí, kteří „chodí ven“. Seznámí se s dívkou Min, se kterou se společně zabývají původem outdoorového vybavení. Na závěr žáci posuzují pozitivní a negativní důsledky či různé přístupy k nakupování vybavení. Více zde.

Vydalo: NaZemi (ed. K. Hrubanová)
Rok vydání: 2011

Jinými dveřmi (cyklus Jinýma očima)

jinymi-dvermi

Jak chutná kumys? Jak bydlí lidé v Indonésii? A jaké poklady skrývá český panelák? Manuál obsahuje metodiku k výukovému programu Jinými dveřmi, který poukazuje na rozmanitosti obydlí a otevírá i nové perspektivy a pohledy na svět. Obsahuje tematický úvod pro pedagogy, podrobnou metodiku, pracovní listy a CD s fotografiemi domů a obydlí z různých zemí světa. Více zde.

Vydalo: NaZemi (ed. K. Hrubanová)
Rok vydání: 2011

globální problémy jiné 11-14 formální vzdělávání
Zodpovědný konzum a dětská práce

zodpovedny-konzum-a-detska-prace

Sada DVD a metodické příručky pro pedagogy. Tematicky jsou filmy zaměřeny na problematiku konzumentství, globalizace, společenské odpovědnosti nadnárodních firem a obecné příčiny dětské práce. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2011

globalizace a vzájemná závislost lidská práva 11-14 15+ formální vzdělávání
Rozvojové cíle tisíciletí – sociální spoty

rozvojove-cile-tisicileti-socialni-spoty

Sada DVD a metodické příručky pro pedagogy. Tematicky jsou filmy zaměřeny na problematiku vzdělávání, rovnosti pohlaví, HIV/AIDS, životního prostředí, globalizace a chudoby. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2011

globalizace a vzájemná závislost lidská práva 11-14 15+ formální vzdělávání
Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak – outdoorové a zážitkové hry. Příručka pro pedagogy SŠ

globalni-rozvojove-vzdelavani-trochu-jinak

Publikace spojuje globální rozvojové vzdělávání a zážitkovou pedagogiku a nabízí dvanáct převážně outdoorových aktivit na konkrétní globální témata, jako jsou migrace, média a humanitární pomoc, komunitní rozvoj, lidská práva, udržitelný cestovní ruch atd. Příručka je určena pro pedagogy SŠ, kteří můžou popsané aktivity využít kromě běžných hodin ve škole i na lyžařských či adaptačních kurzech, školách v přírodě apod. Více zde.

Vydalo: ARPOK (ed. K. Tillová, K. Štěpničková)
Rok vydání: 2011

lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje (cyklus Svět v nákupním košíku)

kdo-je-za-vodou

Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Studenti se zamýšlejí nad vlastní spotřebou vody. Ve skupinách se seznámí s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně třída uvažuje, kdy je vodní krize způsobena fyzickým nedostatkem vody a kdy její nespravedlivou distribucí, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my. Více zde.

Vydalo: NaZemi (ed. Eva Malířová)
Rok vydání: 2010

globalizace a vzájemná závislost 11-14 15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
10krát s MKV

10krat-s-mkv

Příručka přináší deset nových inspirativních námětů (aktivit) pro výuku multikulturní výchovy na základních a středních školách s akcentem na osobnostní přístup. V pedagogické praxi to znamená důraz na reálné zkušenosti a příběhy lidí žijícíc v multikulturní realitě a práci s tím, jakým způsobem různé kulturní vlivy působí na každého člověka a spoluvytváří jeho identitu. Všemi aktivitami se prolíná cílená práce s odlišnostmi, stereotypizací a předsudky i uvědomění si toho, jak a kde se utvářejí. Zdarma ke stažení.

Vydalo: Člověk v tísni (Varianty)
Rok vydání: 2010

jiné do 10 let 11-14 15+ formální vzdělávání
Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

bohous-a-dasa-sance-pro-rozvoj

Příručka přibližuje pomocí komiksových příběhů, textů a výukových aktivit téma zahraniční pomoci v minulosti a dnes. Jednotlivými kapitolami provází čtenáře tradiční komiksové postavičky Bohouš a Dáša, kteří se v komiksech věnují jednotlivým tématům odlehčenou formou, zároveň texty kapitol slouží jako přehledné shrnutí základních informací o zahraniční pomoci pro samotného učitele. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Varianty)
Rok vydání: 2010

humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 15+ formální vzdělávání
Rozvojové cíle tisíciletí

rozvojove-cile-tisicileti

Sada se věnuje MDGs (Millennium Development Goals). Je složena z DVD s dokumentárními filmy a tištěné příručky pro pedagogy s interaktivními materiály pro výuku těchto témat. Zdarma ke stažení.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2010

lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 15+ formální vzdělávání
Média a chudoba

media-a-chudoba

Sada obsahuje kapitoly věnované následujícím tematickým okruhům: Rozvojový žurnalismus (tj. média a rozvojové země), Reportéři, Média a islám, Využití a zneužití médií a Kampaně humanitárních a rozvojových projektů. Sada je složena z 8 snímků na DVD a příručky pro pedagogy. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2010

lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 15+ formální vzdělávání
 
 
Powered by Phoca Download