KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Nahoru

GRV prakticky

Havel v kostce

havel v kostce

Metodika pro středoškolské studenty, přibližující život a dílo Václava Havla ve 14 tvůrčích lekcích. Koncepce textu vychází z autorčiny zkušenosti lektorky v Knihovně Václava Havla, ve které po několik let připravuje "Dílnu kritického myšlení" - seminář pro studenty SŠ. Pomocí metod kritického myšlení přibližuje témata jako například disent, svědomí, dědictví minulosti či demokratická diskuse. Více zde.

Vydalo: Knihovna Václava Havla (Nina Rutová)
Rok vydání: 2011

lidská práva jiné 11-14 15+ neformální vzdělávání
Exran I a Exran II

exran

Příručky Exran I a Exran II obsahují metodické listy k těmto tématům z oblasti multikulturní výchovy: předsudky, rasismus, extremismus, neonacismus, antisemitismus, islám, bezdomovectví a vztah většinové populace k Romům. Navržené aktivity tvoří dvouhodinové bloky a zahrnují např. práci v malých skupinách, zážitkové prvky, práci s texty a dokumentem, diskuzi a reflexi lekce.

Vydalo: Diecézní charita Brno
Rok vydání: 2012 a 2013

jiné 11-14 15+ formální vzdělávání
Metodika k filmu Out of Dreams

metodika-k-filmu-out-of-dreams

Učitelé zde najdou 3 plány hodin pro práci s filmem Out of Dreams (nadstavba k projektu La Ngonpo, ale lze jej použít i samostatně). Film zachycuje životy dvou chlapců, Rinchena z Indie a Honzy z České republiky a porovnává jejich sny, touhy a přání. Metodika k filmu Out of Dreams se zaměřuje na aktivní použití filmového materiálu v hodině se zaměřením na jednotlivé aspekty filmu - sny, touhy a přání v různých kulturních kontextech. Film ke zhlédnutí zde. Zdarma lze stáhnout českou i anglickou verzi.

Vydalo: MKC Praha (M. Pavlíčková)
Rok vydání: 2012

globální problémy 11-14 15+ formální vzdělávání
Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky

na-stope-zaclenovani-globalnich-temat-do-vyuky

Příručka vznikla jako výstup mezinárodního projektu Global Curriculum. Teoretická část obsahuje texty o GRV v ČR, projektových dnech, začleňování globálních témat do vzdělávacích kurikul, projektu Global Curriculum a projektu Světová škola. V praktické části najdete výukové lekce vytvořené pedagogy z Beninu, Brazílie, ČR, Rakouska a VB. Součástí příručky je CD. Více zde.

Vydalo: ARPOK
Rok vydání: 2012

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 11-14 15+ formální vzdělávání
La Ngonpo - místo setkávání

la-ngonpo-misto-setkavani

Metodický manuál je určen učitelům druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Osahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které lze realizovat po dobu šesti měsíců, a to ve spolupráci s partnerskou školou kdekoliv na světě. Metodika naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. Zdarma ke stažení v ČJ i AJ.

Vydalo: MKC Praha a NaZemi
Rok vydání: 2012

globální problémy 11-14 15+ formální vzdělávání
 
 
Powered by Phoca Download