KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Nahoru

GRV prakticky

Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat

hodnotici-nastroje-ve-vyuce-globalnich-temat

Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat nabízí škálu aktivit určených ke zjišťování postojů žáků k tématům, kterým se věnuje globální rozvojové vzdělávání. Aktivity jsou navrženy tak, aby bylo možné zhodnotit znalosti, dovednosti či stanoviska žáků k tématu předtím, než se mu pedagog věnuje v rámci své výuky. Zároveň je pak hodnotící aktivita zopakována a pedagog se přesvědčí, zda došlo k posunu a ovlivnění postojů a dovedností. Aktivity umožňují systematicky hodnotit výuku a zacílit výuku vybraných témat pro potřeby žáků. Vytvořené nástroje pracují s tématy Cílů udržitelného rozvoje včetně citlivých témat jako je gender či migrace.

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2020

15+ formální vzdělávání
Učíme o globálních souvislostech V. Sborník z konference.

ucime-o-globalnich-souvislostech-V

Sborník z 5. ročníku konference Učíme o globálních souvislostech, který se konal 11. 4. 2019 a nesl podtitul Udržitelný rozvoj v životě školy. Ve sborníku najdete informace z přednášek hostů (Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého, Mgr. Jitka Burianová – Ministerstvo životního prostředí, Dost bylo plastu a Helena Škrdlíková – Udržitelný Palacký) a střípky z workshopů.

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

globální problémy 15+ formální vzdělávání
Myslete na svět! jak vytvořit vlastní kampaň?

myslete-na-svet

Globální rozvojové vzdělávání je i o aktivním zapojení žáků a my jsme velmi rádi, že se jich téměř 200 rozhodlo zapojit do projektu žákovských kampaní s názvem „Myslete na svět!“, které probíhaly od podzimu 2018 do prosince 2019. Abychom podpořili žáky, kteří teprve plánují sami nějaký projekt realizovat, vznikl sborník Myslete na svět! Jak vytvořit vlastní kampaň? Žáci zde najdou tipy, jak uskutečnit vlastní kampaň s konkrétními příklady z kampaní, které proběhly v rámci projektu Global Issues – Global Subjects.

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2020

11-14 formální vzdělávání
Klimatická změna - online kurz pro pedagogy

klimaticka-zmena-online-kurz

Klimatická změna je velkým tématem dnešních dní a online kurz nabízí možnost se v tomto složitém tématu zorientovat. Kurz je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, ale mohou jej studovat všichni, kteří mají o téma zájem. Je rozdělen do osmi samostatných kapitol, ve kterých odborníci popisují projevy klimatické změny z různých úhlů pohledu – od přírodovědného přes společenskovědní až po pedagogicko-psychologický. Dozvíte se nejen, proč se klima mění, ale i to, jak klimatickou změnu lidstvo řeší i jak téma komunikovat žákům. Jednotlivé kapitoly jsou vždy zakončeny souhrnem tipů do výuky a doplňujících zdrojů, které můžete ihned vyzkoušet ve výuce, nebo se jimi inspirovat při přípravě vlastních výukových lekcí.

 

Odkaz na online kurz: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/klimaticka-zmena-online-kurz-pro-pedagogy-106c

Vydalo: Varianty - Člověk v tísni, o. p. s.
Rok vydání: 2019

15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
Metodika programu Active Citizens pro 2. stupeň základních škol

active-citizens

Metodická příručka programu Active Citizens je určena pro druhostupňové učitele, kteří chtějí vést své žáky systematicky k aktivnímu občanství. Příručka nabízí propracované a logicky provázané aktivity, které během jednoho školního roku vedou žáky k realizaci společensky prospěšného projektu pro místní komunitu, svou obec. Žáci během celoroční práce posilují své komunikační schopnosti, učí se spolupracovat jak mezi sebou, tak s místními partnery a postupně posilují své kompetence aktivních občanů a zapojují se do života místní i globální komunity. Varianty nabízí 72 h kurz, jak s metodickou příručkou pracovat. Metodika byla vytvořena na základě mezinárodního programu Active Citizens.

Vydalo: Varianty - Člověk v tísni, o. p. s.
Rok vydání: 2019

11-14 formální vzdělávání
Bohouš a Dáša: Demokracie pod lupou

bohous-a-dasa-demokracie-pod-lupou

Jak chápat demokracii 21. století? Publikace nabízí sedm kapitol, sedmi perspektiv, jak na demokracii pohlížet i jak ji dlouhodobě posilovat. Částečně se publikace zabývá demokracií a svobodou ve světě, zvláštní pozornost se dostává České republice: vývoji demokracie v posledních 100 letech, občanské společnosti, nerovnostem a důvěře v demokracii, fragmentaci společnosti a populismus i demokratickým principům na půdě škol. Texty sedmi autorů jsou doplněné o aktivity, které mohou učitelé ve škole se svými žáky vyzkoušet. Mezi jednotlivými přístupy lze snadno nacházet přesahy a souvislosti – je proto možné se žáky postupně projít všechna témata, stejně tak je možné jednotlivé kapitoly promýšlet a diskutovat o nich samostatně. Publikace je určena pro 2. stupeň základních škol a střední školy.

Vydalo: Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2019

lidská práva 15+ formální vzdělávání
Ethicalcommunication.org

ethical-communication

E-TICK je cenný nástroj pro dobrovolníky a dobrovolnice, školitele a školitelky, pracovníky a pracovnice s mládeží a všechny nadšence pro globální spravedlnost a společenskou změnu. Je to online kurz o etické komunikaci. Cílem je kultivovat prostředí sociálních sítí. Výhodou je, že je kurz zadarmo a přístupný všem, kteří ovládají střední úroveň angličtiny. Jednotlivé moduly kurzu lze procházet nezávisle dle uživatelských možností a rychlosti. Kurz E-TICK se skládá ze čtyř hlavních modulů a jednoho úvodního modulu. Úvodní modul má za cíl seznámit uživatelé s kurzem. První modul je zaměřeny na rozšiřování povědomí. Mluví se zde například o stereotypech a předsudcích. Druhý modul je o komunikaci, např. jak různé příběhy vytváří naše vnímání o různých věcech. Třetí modul je o globálním dobrovolnictví a rozvoji. Čtvrtý modul se zaměřuje na média. Kurz končí pátým modulem, který je rekapitulační. Každý modul je rozdělen do dvou části. Délka každé části se liší, ale v podstatě trvá 1 až 1,5 hodiny. Na konci každé části je kvíz. Doporučuje se vždy dokončit každou část najednou. Avšak to rozhodně není podmínkou. Lekce jsou interaktivní! Kombinují čtení, cvičení s vizuálními materiály, videa, kvízy, karty a psaní vlastních poznámek na nevirtuální fyzický papír dle vlastního výběru. Občas tam jsou i nějaké odkazy navíc. Na konci každého modulu je shrnutí tématu a příprava na další modul. Témata jsou trefná a velmi aktuální. Poté, co uživatel projde všechny 4 moduly, čeká na něj certifikát. Během absolvování kurzu je doporučován klidný a nerušivý prostor a spolehlivé připojení k internetu. Prázdný papír a propiska, neboť uživatelé budou vyzváni poznamenávat své nápady, myšlenky a odpovídat na otázky.

 

Odkaz na online kurz E-TICK: https://ethicalcommunication.org/

Vydalo: INEX-SDA (Czech Republic), Društvo Humanitas (Slovenia), Zavod Voluntariat (Slovenia), FOCSIV (Italy) and Comhlámh (Ireland)
Rok vydání: 2020

globalizace a vzájemná závislost 15+ neformální vzdělávání
Klimatická změna, mezinárodní nerovnost, migrace a gender - soubory lekcí k tématům

soubory-lekci-klima-zmena-migrace-gender-mezinarodni-nerovnosti

Sady lekcí k tématům klimatická změna, mezinárodní nerovnost, migrace a gender jsou pečlivě sestaveny, testovány učiteli a opírají se o „východiska témat“ (ke stažení na https://getupandgoals.cz/vychodiska-temat/) tak, aby bylo možné do předmětů ve škole tato témata komplexně začlenit. Východiska témat představují nástroj, který učitele vede k výběru obsahu, učebních cílů a k výběru konkrétních lekcí, na něž se v rámci svého předmětu zaměří. Východiska jsou upravena z anglických originálů. Vytvořil je tým odborníků na globální rozvojové vzdělávání z Leeds Development Education Centre pod vedením Adama Ransona.

 

Soubory lekcí k těmto tématům naleznete na tomto odkaze: https://getupandgoals.cz/projekt/lekce/

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

globální problémy 15+ formální vzdělávání
Globální rozvojové vzdělávání v hodinách občanské výchovy, matematiky a češtiny.

metodiky-obcanska-vychova-matematika-cestina

V metodických materiálech najdete: představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva. V každé publikaci je 20 aktivit s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické nebo také CD s editovatelnými přílohami. Publikace podporují mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukazují na propojenost globálních témat. Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.) Materiály jsou aktuálně dostupné v tištěné podobě na metodických seminářích, na jejich ukázku se můžete podívat níže. Pro více informací nám pište na info@arpok.cz.

 

Čeština (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/12/cesky-jazyk.pdf
Matematika (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/11/Matematika.pdf
Občanská výchova (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/12/obcanska-vychova.pdf

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 15+ formální vzdělávání
Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech, aneb 17 Cílů udržitelného rozvoje pro II. stupeň ZŠ

metodicka-prirucka-pro-vyuku-o-glob-souvislostech

Publikace představuje sadu metodických materiálů pro II. stupeň ZŠ. Poskytuje komplexní metodologickou a informační základnu pro každého pedagoga, který chce zařadit globální souvislosti do výuky. Jedná se o 17 na sobě nezávislých výukových lekcí, z nichž se každá věnuje jednomu z Cílů udržitelného rozvoje. Soubor těchto Cílů představuje škálu témat a problémů, s nimiž se v současné době lidstvo potýká – zastoupena jsou environmentální témata (Klimatická opatření, Dostupné a čisté energie), sociální problematika (Méně nerovností, Kvalitní vzdělání), ekonomika a světový trh (Odpovědná výroba a spotřeba, Důstojná práce a ekonomický růst) či globální snaha o zabezpečení důstojných životních podmínek všem lidem na Zemi (Konec chudoby, Konec hladu, Pitná voda, kanalizace a hygiena). Lekce jsou koncipovány vždy na 45 minut, tedy na jednu vyučovací hodinu. Jejich součástí jsou pracovní listy, videa, fotografie, zajímavé odkazy a další interaktivní přílohy.

Vydalo: ADRA, o.p.s
Rok vydání: 2019

globalizace a vzájemná závislost lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 formální vzdělávání
 
 
Powered by Phoca Download