• LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V RÁMCI PROGRAMU PRVák - LONI SE DĚTI Z PRAHY A ÚSTÍ NAD LABEM VYDALY KOLEM SVĚTA
    HLEDAT ZTRACENÉ ČÁSTI KOUZELNÉ MANDALY
    (ADRA, 2011)

  • NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: PROSTŘEDNICTVÍM FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ VYTVÁŘÍ FOTBAL PRO ROZVOJ PROSTOR PRO DIALOG A PROPOJUJE RŮZNORODÉ SKUPINY LIDÍ - MLÁDEŽ Z ČR A KENI, VOLNOČASOVÉ PEDAGOGY A UČITELE, EVROPSKÉ I AFRICKÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ATD. (INEX-SDA, 2012)

  • PRO PEDAGOGY A PŘÍZNIVCE GRV POŘÁDÁME NA JAŘE KONFERENCI UČÍME V GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH, KTERÁ PŘINÁŠÍ NOVINKY ZE SVĚTA GRV.
    (FOTO: ARPOK, 2017)

  • VEDLE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO STUDENTY A STUDENTKY SE V NAZEMI VĚNUJEME METODICE VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VEDEME KURZY KRITICKÉHO MYŠLENÍ ČI ZAVÁDÍME GLOBAL STORYLINES DO ŠKOL. (FOTO: NAZEMI)

  • ZÁJEMCŮM Z ŘAD UČITELŮ A ŘEDITELŮ ŠKOL NABÍZÍME ŠANCI ZÍSKAT CERTIFIKÁT SVĚTOVÁ ŠKOLA. OCENĚNÍM SVĚTOVÁ ŠKOLA SE V SOUČASNÉ DOBĚ PYŠNÍ DVACÍTKA ČESKÝCH ZŠ A SŠ A TÉMĚŘ 200 DALŠÍCH ŠKOL Z EVROPY. UZÁVĚRKA NA PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE 14. 9. VÍCE O PROJEKTU V SEKCI PRO ŠKOLY - JAK SE ZAPOJIT?

DEFINICE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (GRV)

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.