Událost

Název:
Jak vybavit žáky a studenty pro život v 21. století?
Kalendář:
Varianty – vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, o.p.s.
Datum:
04.10.2017 9:00 - 16:00
Autor:

Kapacita:
Neomezená
Účastníci:
Kopírovat do:

Popis

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, NaZemi a Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín pořádají seminář pro učitele z Moravskoslezského kraje Jak vybavit žáky a studenty pro život v 21. století?.

Na semináři společně prodiskutujeme, jaké kompetence jsou podle nás nezbytné pro život ve 21. století a seznámíme se s jedním z modelů představujících 7 základních kompetencí. Některé z nich úzce souvisí s průřezovými tématy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. Na vlastní kůži si poté vyzkoušíme aktivity napomáhající rozvoji těchto kompetencí a prolistujeme publikacemi pro pedagogy s hotovými plány hodin na daná témata.

Seminář je určen učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ z Moravskoslezského kraje a je zdarma. Účastníci si hradí dopravu. Během dne bude zajištěno občerstvení a oběd.

Lektorka:
Mgr. Martina Holková

Přihlásit se můžete do 29. září 2017 zde: https://www.varianty.cz/kurzy/350-jak-vybavit-zaky-a-studenty-pro-zivot-ve-21-stoleti

Komentáře