KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost

Událost

Název:
Kurz kritické myšlení a globální témata (80 hodin)
Kalendář:
NaZemi - Centrum globálního rozvojového vzdělávání
Datum:
23.09.2017 - 03.03.2018
Umístění:
Autor:

Kapacita:
Neomezená
Účastníci:
Kopírovat do:

Popis

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním
ke kritickému myšlení (RWCT) a model kritického
myšlení Stephena Brookfielda, je určen pedagogům
a pedagožkám ZŠ a SŠ. Nabízí inspiraci jak strukturovat
a plánovat výuku dle principů pedagogického konstruktivismu
a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení
žáků. Účastníci a účastnice prožijí modelové lekce v pozici
žáků a na základě analýzy vlastního procesu učení a výměny
zkušeností reflektují svou pedagogickou praxi a určí si oblasti
dalšího profesního rozvoje. Prakticky si osvojí třífázový
model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými
zdroji informací. V kurzu se také skrze modelové lekce zaměříme
na ukázky začleňování globálních témat do výuky.

Kurz otevíráme na podzim ve dvou variantách - tento se bude konat vždy v pátek a v sobotu. Podrobné informace najdete na http://www.nazemi.cz/cs/kriticke-mysleni.

Komentáře