KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

zář
23

23.09.2019 14:00 - 17:00

zář
25

25.09.2019 18:00 - 20:00

říj
14

14.10.2019 - 07.04.2020

Událost

Název:
Kurz Kritické myšlení a globální témata (80 hodin)
Kalendář:
NaZemi - Centrum globálního rozvojového vzdělávání
Datum:
23.10.2017 - 21.05.2018
Umístění:
Autor:

Kapacita:
Neomezená
Účastníci:
Kopírovat do:

Popis

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním
ke kritickému myšlení (RWCT) a model kritického
myšlení Stephena Brookfielda, je určen pedagogům
a pedagožkám ZŠ a SŠ. Nabízí inspiraci jak strukturovat
a plánovat výuku dle principů pedagogického konstruktivismu
a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení
žáků. Účastníci a účastnice prožijí modelové lekce v pozici
žáků a na základě analýzy vlastního procesu učení a výměny
zkušeností reflektují svou pedagogickou praxi a určí si oblasti
dalšího profesního rozvoje. Prakticky si osvojí třífázový
model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými
zdroji informací. V kurzu se také skrze modelové lekce zaměříme
na ukázky začleňování globálních témat do výuky.

Kurz otevíráme na podzim ve dvou variantách - tento se bude konat vždy jednou za měsíc ve všední den. Podrobné informace najdete na http://www.nazemi.cz/cs/kriticke-mysleni.

Komentáře