KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Událost

Název:
Konference Učíme o globálních souvislostech V.
Kalendář:
ARPOK, o.p.s.
Datum:
11.04.2019 9:00 - 17:00
Autor:

Kapacita:
Neomezená
Účastníci:
Kopírovat do:

Popis


Konference Učíme o globálních souvislostech V. na téma „Udržitelný rozvoj v životě školy“ se bude konat 11. dubna 2019. 


Dopolední blok bude věnován třem řečníkům, kteří se zabývají ve své profesi tématu udržitelnosti.

Našimi hosty jsou Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. z Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého, Mgr. Jitka Burianová z Ministerstva životního prostředí a Helena Škrdlíková z Udržitelný Palacký. 

V odpoledním bloku se můžete těšit na workshop organizace ARPOK ve spolupráci se ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy na téma žákovské projekty—příklad dobré praxe „Plýtvání potravinami“. Dva workshopy zaměřené na gender a klimatickou změnu budou pod vedením pedagogů podílejících se na vytváření nových metodických materiáleů do předmětů matematika, občanská výuka a český jazyk, v rámci kterých budete společně hledat mezipředmětové vazby i s dalšími předměty. Poslední workshop „Jak žít bez odpadu“ bude pod taktovkou Czech Zero Waste a Masarykova gymnázia Příbor.


Všechny informace: https://arpok.cz/pro-pedagogy/konference-ucime-globalnich-souvislostech/

Komentáře