Znalosti

 • znát příčiny a důsledky nejdůležitějších globálních problémů,
 • vědět, co podporuje udržitelný lidský rozvoj a co mu brání,
 • srovnávat různá chápání konceptů – rozvoj, lidská práva, globalizace,
 • porozumět situacím lidí žijících v těžkých životních podmínkách a znát různé příčiny
  a důsledky těchto situací,
 • být si vědom/a rozdílů v ekonomické a sociální situaci lidí na světě, znát různé pohledy
  na příčiny a důsledky tohoto stavu,
 • chápat vzájemnou propojenost různých oblastí světa a různých dimenzí rozvoje,
 • znát hlavní důvody a způsoby realizace rozvojové spolupráce a vědět o svých možnostech podílet se aktivně na rozvoji na lokální i globální úrovni.