Postoje a hodnoty

  • přijmout zodpovědnost za sebe a svět, ve kterém žiji,
  • být motivován/a k aktivní účasti na řešení místních problémů a přispívat k řešení problémů na regionální, národní i mezinárodní úrovni, a to i v situacích, ze kterých neplynou přímé výhody,
  • být si vědom/a výhod spolupráce s ostatními pro řešení uvedených problémů,
  • respektovat odlišné názory a pohledy na svět,
  • být solidární s lidmi v tíživé situaci.