Hlavní témata globálního rozvojového vzdělávání

Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa

 • ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství
 • kulturní, sociální a politická globalizace
 • migrace ve světě
 • mezinárodní instituce

Lidská práva

 • základní lidská práva
 • dětská práva a práva seniorů
 • diskriminace a xenofobie
 • demokracie a dobré vládnutí
 • rovnost mužů a žen

Globální problémy

 • chudoba a nerovnost
 • nízká míra vzdělanosti
 • zdravotní problémy
 • podvýživa a hlad
 • nedostatek nezávadné vody
 • životní prostředí
 • populační růst
 • konflikty a násilí

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

 • rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost
 • rozvojové cíle tisíciletí
 • historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
 • aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
 • aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce