Dovednosti

  • využívat nástrojů demokracie při podílení se na veřejném životě,
  • vymezit problém, analyzovat ho, hledat různá řešení, vybrat nejvhodnější řešení a využívat při něm vlastních zkušeností i zkušeností ostatních,
  • odhadnout své schopnosti a hledat možnosti, jak je využít při řešení problémů,
  • efektivně spolupracovat s ostatními,
  • na základě informací si vytvořit vlastní názor a uvést pro něj argumenty,
  • přijmout názor ostatních a korigovat svůj původní názor,
  • využívat empatie při poznávání situace ostatních,
  • myslet systémově a hledat souvislosti.