KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost

Pro koho?

Formální vzdělávání

  • děti, žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci
  • předškolního vzdělávání
  • základního vzdělávání - středního vzdělávání
  • vyššího odborného vzdělávání
  • vysokých škol, a to zejména pedagogických oborů, rozvojových studií, mediálních oborů, humanitních a společenskovědních oborů, přírodovědných oborů, ekonomických oborů

Neformální vzdělávání

  • děti a mládež ve sdruženích a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání
  • pedagogové a vychovatelé ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a pracovníci pracující s mládeží ve sdruženích
  • zaměstnanci nestátních neziskových organizací, podnikové sféry, veřejné správy, sdělovacích prostředků