KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Výzkum potřeb pedagogů v oblasti GRV v rámci projektu Global Issues-Global Subjects

Vyzkum-potreb-pedagogu-v-oblasti-GRV

Cíle výzkumu byly definovány následovně: obecně zmonitorovat potřeby učitelů ve vztahu k výuce GRV témata a zjistit konkrétně, co by pedagogům pomohlo kvalitně tato témata vyučovat. Výzkum byl zaměřen na to, co a jak učitelé v rovině výuky GRV témat dělají, na jaké kompetence se u žáků zaměřují a jaké kompetence k tomu sami využívají. Zjištění a pochopení těchto aspektů výuky GRV mají za cíl posloužit k přípravě dalších vzdělávacích aktivit a materiálů.

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

15+ formální vzdělávání
Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat

hodnotici-nastroje-ve-vyuce-globalnich-temat

Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat nabízí škálu aktivit určených ke zjišťování postojů žáků k tématům, kterým se věnuje globální rozvojové vzdělávání. Aktivity jsou navrženy tak, aby bylo možné zhodnotit znalosti, dovednosti či stanoviska žáků k tématu předtím, než se mu pedagog věnuje v rámci své výuky. Zároveň je pak hodnotící aktivita zopakována a pedagog se přesvědčí, zda došlo k posunu a ovlivnění postojů a dovedností. Aktivity umožňují systematicky hodnotit výuku a zacílit výuku vybraných témat pro potřeby žáků. Vytvořené nástroje pracují s tématy Cílů udržitelného rozvoje včetně citlivých témat jako je gender či migrace.

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2020

15+ formální vzdělávání
Učíme o globálních souvislostech V. Sborník z konference.

ucime-o-globalnich-souvislostech-V

Sborník z 5. ročníku konference Učíme o globálních souvislostech, který se konal 11. 4. 2019 a nesl podtitul Udržitelný rozvoj v životě školy. Ve sborníku najdete informace z přednášek hostů (Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého, Mgr. Jitka Burianová – Ministerstvo životního prostředí, Dost bylo plastu a Helena Škrdlíková – Udržitelný Palacký) a střípky z workshopů.

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

globální problémy 15+ formální vzdělávání
Klimatická změna - online kurz pro pedagogy

klimaticka-zmena-online-kurz

Klimatická změna je velkým tématem dnešních dní a online kurz nabízí možnost se v tomto složitém tématu zorientovat. Kurz je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, ale mohou jej studovat všichni, kteří mají o téma zájem. Je rozdělen do osmi samostatných kapitol, ve kterých odborníci popisují projevy klimatické změny z různých úhlů pohledu – od přírodovědného přes společenskovědní až po pedagogicko-psychologický. Dozvíte se nejen, proč se klima mění, ale i to, jak klimatickou změnu lidstvo řeší i jak téma komunikovat žákům. Jednotlivé kapitoly jsou vždy zakončeny souhrnem tipů do výuky a doplňujících zdrojů, které můžete ihned vyzkoušet ve výuce, nebo se jimi inspirovat při přípravě vlastních výukových lekcí.

 

Odkaz na online kurz: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/klimaticka-zmena-online-kurz-pro-pedagogy-106c

Vydalo: Varianty - Člověk v tísni, o. p. s.
Rok vydání: 2019

15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
Bohouš a Dáša: Demokracie pod lupou

bohous-a-dasa-demokracie-pod-lupou

Jak chápat demokracii 21. století? Publikace nabízí sedm kapitol, sedmi perspektiv, jak na demokracii pohlížet i jak ji dlouhodobě posilovat. Částečně se publikace zabývá demokracií a svobodou ve světě, zvláštní pozornost se dostává České republice: vývoji demokracie v posledních 100 letech, občanské společnosti, nerovnostem a důvěře v demokracii, fragmentaci společnosti a populismus i demokratickým principům na půdě škol. Texty sedmi autorů jsou doplněné o aktivity, které mohou učitelé ve škole se svými žáky vyzkoušet. Mezi jednotlivými přístupy lze snadno nacházet přesahy a souvislosti – je proto možné se žáky postupně projít všechna témata, stejně tak je možné jednotlivé kapitoly promýšlet a diskutovat o nich samostatně. Publikace je určena pro 2. stupeň základních škol a střední školy.

Vydalo: Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydání: 2019

lidská práva 15+ formální vzdělávání
Ethicalcommunication.org

ethical-communication

E-TICK je cenný nástroj pro dobrovolníky a dobrovolnice, školitele a školitelky, pracovníky a pracovnice s mládeží a všechny nadšence pro globální spravedlnost a společenskou změnu. Je to online kurz o etické komunikaci. Cílem je kultivovat prostředí sociálních sítí. Výhodou je, že je kurz zadarmo a přístupný všem, kteří ovládají střední úroveň angličtiny. Jednotlivé moduly kurzu lze procházet nezávisle dle uživatelských možností a rychlosti. Kurz E-TICK se skládá ze čtyř hlavních modulů a jednoho úvodního modulu. Úvodní modul má za cíl seznámit uživatelé s kurzem. První modul je zaměřeny na rozšiřování povědomí. Mluví se zde například o stereotypech a předsudcích. Druhý modul je o komunikaci, např. jak různé příběhy vytváří naše vnímání o různých věcech. Třetí modul je o globálním dobrovolnictví a rozvoji. Čtvrtý modul se zaměřuje na média. Kurz končí pátým modulem, který je rekapitulační. Každý modul je rozdělen do dvou části. Délka každé části se liší, ale v podstatě trvá 1 až 1,5 hodiny. Na konci každé části je kvíz. Doporučuje se vždy dokončit každou část najednou. Avšak to rozhodně není podmínkou. Lekce jsou interaktivní! Kombinují čtení, cvičení s vizuálními materiály, videa, kvízy, karty a psaní vlastních poznámek na nevirtuální fyzický papír dle vlastního výběru. Občas tam jsou i nějaké odkazy navíc. Na konci každého modulu je shrnutí tématu a příprava na další modul. Témata jsou trefná a velmi aktuální. Poté, co uživatel projde všechny 4 moduly, čeká na něj certifikát. Během absolvování kurzu je doporučován klidný a nerušivý prostor a spolehlivé připojení k internetu. Prázdný papír a propiska, neboť uživatelé budou vyzváni poznamenávat své nápady, myšlenky a odpovídat na otázky.

 

Odkaz na online kurz E-TICK: https://ethicalcommunication.org/

Vydalo: INEX-SDA (Czech Republic), Društvo Humanitas (Slovenia), Zavod Voluntariat (Slovenia), FOCSIV (Italy) and Comhlámh (Ireland)
Rok vydání: 2020

globalizace a vzájemná závislost 15+ neformální vzdělávání
Klimatická změna, mezinárodní nerovnost, migrace a gender - soubory lekcí k tématům

soubory-lekci-klima-zmena-migrace-gender-mezinarodni-nerovnosti

Sady lekcí k tématům klimatická změna, mezinárodní nerovnost, migrace a gender jsou pečlivě sestaveny, testovány učiteli a opírají se o „východiska témat“ (ke stažení na https://getupandgoals.cz/vychodiska-temat/) tak, aby bylo možné do předmětů ve škole tato témata komplexně začlenit. Východiska témat představují nástroj, který učitele vede k výběru obsahu, učebních cílů a k výběru konkrétních lekcí, na něž se v rámci svého předmětu zaměří. Východiska jsou upravena z anglických originálů. Vytvořil je tým odborníků na globální rozvojové vzdělávání z Leeds Development Education Centre pod vedením Adama Ransona.

 

Soubory lekcí k těmto tématům naleznete na tomto odkaze: https://getupandgoals.cz/projekt/lekce/

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

globální problémy 15+ formální vzdělávání
Globální rozvojové vzdělávání v hodinách občanské výchovy, matematiky a češtiny.

metodiky-obcanska-vychova-matematika-cestina

V metodických materiálech najdete: představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva. V každé publikaci je 20 aktivit s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické nebo také CD s editovatelnými přílohami. Publikace podporují mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukazují na propojenost globálních témat. Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.) Materiály jsou aktuálně dostupné v tištěné podobě na metodických seminářích, na jejich ukázku se můžete podívat níže. Pro více informací nám pište na info@arpok.cz.

 

Čeština (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/12/cesky-jazyk.pdf
Matematika (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/11/Matematika.pdf
Občanská výchova (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/12/obcanska-vychova.pdf

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 15+ formální vzdělávání
Globální rozvojové vzdělávání: proč a jak v Česku lépe vzdělávat o světě

GRV-proc-a-jak-v-cesku-lepe-vzdelavat-o-svete

Předložený dokument shrnuje, jak Česko v posledním období pokročilo v zavádění globálního rozvojového vzdělávání. Vysvětluje, proč je důležité českou společnost všech věkových kategorií vzdělávat o světě a jeho souvislostech, a doporučuje, kdo a jak tomu může ze své pozice přispět – na ministerstvech, fakultách, školách, v místních samosprávách či organizacích.

Vydalo: České fórum pro rozvojovou spolupráci
Rok vydání: 2019

globalizace a vzájemná závislost globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 15+
TOP 5 globálního vzdělávání

TOP5-globalniho-vzdelavani

Společně s pěti českými odbornicemi jsme ve Fairtrade Česko a Slovensko sestavili přehled nejlepších aktivit globálního vzdělávání. Eliška Masná z organizace ADRA, Lenka Pánková z organizace ARPOK, Šárka Zápotocká z Charity ČR, Eva Malířová z NaZemi a Veronika Endrštová z Variant společnosti Člověk v tísni vytipovaly pro české pedagogy a pedagožky možnosti, čemu se věnovat v globálním vzdělávání. Tipy se hodí pro formální i neformální vzdělávání.

Vydalo: Fairtrade Česko a Slovensko
Rok vydání: 2020

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
 
Powered by Phoca Download