KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Učíme o globálních souvislostech V. Sborník z konference.

ucime-o-globalnich-souvislostech-V

Sborník z 5. ročníku konference Učíme o globálních souvislostech, který se konal 11. 4. 2019 a nesl podtitul Udržitelný rozvoj v životě školy. Ve sborníku najdete informace z přednášek hostů (Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého, Mgr. Jitka Burianová – Ministerstvo životního prostředí, Dost bylo plastu a Helena Škrdlíková – Udržitelný Palacký) a střípky z workshopů.

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

globální problémy 15+ formální vzdělávání
Klimatická změna, mezinárodní nerovnost, migrace a gender - soubory lekcí k tématům

soubory-lekci-klima-zmena-migrace-gender-mezinarodni-nerovnosti

Sady lekcí k tématům klimatická změna, mezinárodní nerovnost, migrace a gender jsou pečlivě sestaveny, testovány učiteli a opírají se o „východiska témat“ (ke stažení na https://getupandgoals.cz/vychodiska-temat/) tak, aby bylo možné do předmětů ve škole tato témata komplexně začlenit. Východiska témat představují nástroj, který učitele vede k výběru obsahu, učebních cílů a k výběru konkrétních lekcí, na něž se v rámci svého předmětu zaměří. Východiska jsou upravena z anglických originálů. Vytvořil je tým odborníků na globální rozvojové vzdělávání z Leeds Development Education Centre pod vedením Adama Ransona.

 

Soubory lekcí k těmto tématům naleznete na tomto odkaze: https://getupandgoals.cz/projekt/lekce/

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

globální problémy 15+ formální vzdělávání
Globální rozvojové vzdělávání v hodinách občanské výchovy, matematiky a češtiny.

metodiky-obcanska-vychova-matematika-cestina

V metodických materiálech najdete: představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva. V každé publikaci je 20 aktivit s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické nebo také CD s editovatelnými přílohami. Publikace podporují mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukazují na propojenost globálních témat. Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.) Materiály jsou aktuálně dostupné v tištěné podobě na metodických seminářích, na jejich ukázku se můžete podívat níže. Pro více informací nám pište na info@arpok.cz.

 

Čeština (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/12/cesky-jazyk.pdf
Matematika (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/11/Matematika.pdf
Občanská výchova (ukázka z publikace): https://arpok.cz/wp-content/uploads/2019/12/obcanska-vychova.pdf

Vydalo: ARPOK, o.p.s.
Rok vydání: 2019

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 15+ formální vzdělávání
Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech, aneb 17 Cílů udržitelného rozvoje pro II. stupeň ZŠ

metodicka-prirucka-pro-vyuku-o-glob-souvislostech

Publikace představuje sadu metodických materiálů pro II. stupeň ZŠ. Poskytuje komplexní metodologickou a informační základnu pro každého pedagoga, který chce zařadit globální souvislosti do výuky. Jedná se o 17 na sobě nezávislých výukových lekcí, z nichž se každá věnuje jednomu z Cílů udržitelného rozvoje. Soubor těchto Cílů představuje škálu témat a problémů, s nimiž se v současné době lidstvo potýká – zastoupena jsou environmentální témata (Klimatická opatření, Dostupné a čisté energie), sociální problematika (Méně nerovností, Kvalitní vzdělání), ekonomika a světový trh (Odpovědná výroba a spotřeba, Důstojná práce a ekonomický růst) či globální snaha o zabezpečení důstojných životních podmínek všem lidem na Zemi (Konec chudoby, Konec hladu, Pitná voda, kanalizace a hygiena). Lekce jsou koncipovány vždy na 45 minut, tedy na jednu vyučovací hodinu. Jejich součástí jsou pracovní listy, videa, fotografie, zajímavé odkazy a další interaktivní přílohy.

Vydalo: ADRA, o.p.s
Rok vydání: 2019

globalizace a vzájemná závislost lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 formální vzdělávání
Voda nad zlato

voda-nad-zlato

Metodickou příručku věnujeme tématu vody. Přístup k nezávadné pitné vodě je základní lidskou potřebou. Pro miliony lidí ve světě však není samozřejmý. Žáci se dozvědí, jak málo pitné vody je na světě a jak její nedostatek ovlivňuje životy lidí v chudých zemích. Uvědomí si, jaké nároky klade náš životní styl na dostatek vody a jak mohou vodou šetřit. Příručka obsahuje lekci pro mladší žáky, lekci pro starší žáky a informační text pro učitele.

 

K příručce je možné zde stáhnout přílohy (stáhne se jako soubor .zip).

Vydalo: Diakonie ČCE - HRS
Rok vydání: 2016

globální problémy 11-14 formální vzdělávání
Uprchlíci před tabulí

uprchlici-pred-tabuli

Metodickou příručku věnujeme tématu migrace. Seznámíme žáky se skutečnými příběhy lidí, kteří ztratili nebo se rozhodli opustit svůj domov. Ukážeme jim, jaká úskalí přináší komunikace a integrace těchto lidí v nové zemi. Prostřednictvím vlastní zkušenosti a prožitku žáci poznají své postoje vážící se k migraci a kriticky se zamyslí nad stereotypy našeho uvažování. Příručka obsahuje 1 lekci pro mladší žáky a 5 aktivit pro starší žáky včetně informací pro učitele.

 

K příručce je možné zde stáhnout přílohy (stáhne se jako soubor .zip).

Vydalo: Diakonie ČCE - HRS
Rok vydání: 2016

lidská práva globální problémy 11-14 formální vzdělávání
Ropa na talíři

ropa-na-taliri

Metodická příručka je věnovaná změně klimatu a spotřebě potravin. Na změnu klimatu má zásadní vliv činnost člověka včetně produkce a dopravy potravin. Žáci se prostřednictvím lekcí dozví, jak spolu souvisí změna klimatu a naše spotřeba potravin. Uvědomí si, co změnu klimatu způsobuje a jak změna klimatu propojuje naše životy se životy lidí v chudých zemích. Lekce obsahuje 2 lekce pro mladší žáky a 3 lekce pro starší žáky. Součástí je také informační text pro učitele.

 

K příručce je možné zde stáhnout přílohy (stáhne se jako soubor .zip).

Vydalo: Diakonie ČCE - HRS
Rok vydání: 2016

globalizace a vzájemná závislost globální problémy do 10 let formální vzdělávání
Mimořádné události v globálních souvislostech

mimoradne-udalosti-v-globalnich-souvislostech

Cílem této metodiky je usnadnit výuku témat spojených s oblastí mimořádných událostí a zejména povodní jak v České republice, tak za jejími hranicemi a představit tyto události v celosvětovém kontextu. Příručka je určena primárně pedagogům základních škol, lekce je možné snadno zapojit do výuky na prvním i druhém stupni nebo je využít v rámci projektového dne. Aktivity jsme koncipovali tak, aby se navzájem doplňovaly se všemi průřezovými tématy a s tematikou ochrany člověka za mimořádných událostí obsaženou v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

 

Metodika ke stažení zde. K příručce je možné zde stáhnout přílohy (stáhne se jako soubor .zip).

Vydalo: Diakonie ČCE - HRS
Rok vydání: 2019

globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 formální vzdělávání
Globální rozvojové vzdělávání: proč a jak v Česku lépe vzdělávat o světě

GRV-proc-a-jak-v-cesku-lepe-vzdelavat-o-svete

Předložený dokument shrnuje, jak Česko v posledním období pokročilo v zavádění globálního rozvojového vzdělávání. Vysvětluje, proč je důležité českou společnost všech věkových kategorií vzdělávat o světě a jeho souvislostech, a doporučuje, kdo a jak tomu může ze své pozice přispět – na ministerstvech, fakultách, školách, v místních samosprávách či organizacích.

Vydalo: České fórum pro rozvojovou spolupráci
Rok vydání: 2019

globalizace a vzájemná závislost globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 15+
TOP 5 globálního vzdělávání

TOP5-globalniho-vzdelavani

Společně s pěti českými odbornicemi jsme ve Fairtrade Česko a Slovensko sestavili přehled nejlepších aktivit globálního vzdělávání. Eliška Masná z organizace ADRA, Lenka Pánková z organizace ARPOK, Šárka Zápotocká z Charity ČR, Eva Malířová z NaZemi a Veronika Endrštová z Variant společnosti Člověk v tísni vytipovaly pro české pedagogy a pedagožky možnosti, čemu se věnovat v globálním vzdělávání. Tipy se hodí pro formální i neformální vzdělávání.

Vydalo: Fairtrade Česko a Slovensko
Rok vydání: 2020

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
 
Powered by Phoca Download