KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Přihlížet, nebo jednat?

prihlizet nebo jednat

Pro střední školy byla vytvořena publikace „Přihlížet, nebo jednat?“ přinášející žákům téma aktivního občanství. První metodika „Přihlížet, nebo jednat?“ umožňuje žákům uvědomění si vlastní občanské odpovědnosti tváří v tvář globálnímu problému, který se nás jen zdánlivě netýká (např. chudoba v rozvojových zemích). Metodika „Kdo, když ne my?“ vede žáky ke kritickému zhodnocení evropského pojetí rozvojového projektu a pomáhá žákům vytvářet si vlastní postoj k významu rozvojové spolupráce. Více zde.

Vydalo: ARPOK ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání
Rok vydání: 2014

globalizace a vzájemná závislost globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce jiné 15+ formální vzdělávání
Global Storyline: Obr od Bodláčí hory

obr od bodlaci hory

Metodika s příběhovou linkou Obr od Bodláčí hory provede vyučující 1. stupně ZŠ deseti epizodami, které se skládají z dramatických vstupů a tipů na návazné činnosti. Součástí je také přehled klíčových kompetencí a učiva, podpůrné aktivity s globálním rozměrem.Cílem je pomoci rozvinout dovednosti potřebné k respektujícímu soužití ve společnosti tvořené odlišnými lidmi. Více o Global Storyline zde. Metodika je zdarma ke stažení.

Vydalo: skotská organizace WOSDEC - adaptace NaZemi ve spolupráci s učiteli
Rok vydání: 2014

globalizace a vzájemná závislost lidská práva do 10 let formální vzdělávání neformální vzdělávání
Poznáváme svět

poznavame svet

Publikace obsahuje metodiky ke dvěma výukovým programům pro žáky 4. a 5. tříd a klade si za cíl ukázat, jak je současný svět propojený a jak se problémy planety týkají nás všech. Skrze cizokrajné recepty v jídelníčku restaurace SVĚT a jednotlivé součástky, ze kterých jsou vyrobeny naše mobily, se dostáváme do rozvojových zemí, které jsou s nimi spojeny, a dozvídáme se o určitém problému, jemuž daná země čelí (např. dětská práce v Číně, kácení tropických deštných lesů v Brazílii, válečný konflikt v Kongu). Více zde.

Vydalo: ARPOK
Rok vydání: 2014

globalizace a vzájemná závislost globální problémy do 10 let formální vzdělávání
Jonáš cestuje

jonas cestuje

Publikace obsahuje metodiky ke dvěma výukovým programům pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ, které se zabývají tématem udržitelného cestovního ruchu. Jonáš cestuje klade důraz na vědomí souvislostí a důsledků rozhodnutí, které během cestování děláme. Program Hosté a hostitelé se zaměřuje na cestovní ruch nejen z pohledu cestovatelů, ale naopak z pohledu hostitelů, jejichž domov navštěvují turisté a cizinci. Více zde.

Vydalo: ARPOK ve spolupráci s NaZemi
Rok vydání: 2014

globalizace a vzájemná závislost 11-14 15+ formální vzdělávání
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

humanitarni-pomoc-a-rozvojova-spoluprace

Metodický materiál pro učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií zaměřený na téma humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Úvodní teoretická část (GRV, metody, hum. pomoc, roz. spolupráce) je doplněna podrobně popsanými aktivitami, které je možné použít ve výuce různých předmětů, a náměty na projektové dny. Příručka je zdarma ke stažení zde. Doplňkové materiály naleznete zde.

Vydalo: Charita ČR (Z. Klímová Vaňková)
Rok vydání: 2013

humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 formální vzdělávání
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v hodinách zeměpisu

humanitarni pomoc a rozvojova spoluprace v hodinach zemepisu

Manuál byl vydán v rámci projektu „HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách“ Charity Česká republika a je zaměřen na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, ale dotýká se i témat globálního rozvojového vzdělávání, jako například migrace, chudoby, udržitelného rozvoje a mnoha dalších. Více informací k manuálu i aktivitám Charity ČR v oblasti rozvojového vzdělávání najdete zde. Manuál je zdarma ke stažení.

Vydalo: Charita Česká republika (ed. I. Gajdíková, A. Stropnická)
Rok vydání: 2013

11-14 formální vzdělávání
Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!

prehod-vyhybku

Jak souvisí chudoba se stavem životního prostředí? Příručka pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ obsahuje jednoduché lekce s doprovodnými materiály, pracovními listy a odkazy na externí materiály, které žákům usnadní hledání odpovědí na složité otázky dnešního propojeného světa a zároveň rozvíjejí klíčové kompetence žáků, především kompetenci komunikativní (čtení textu s porozuměním, vyjadřovací schopnosti, diskuse, vyjádření názorů a argumentace atd.) Naleznete zde i základní popis konceptu "Filosofie pro děti". Příručka je zdarma ke stažení.

Autoři: CDEC (Anglie), IGO (Polsko), ICED (Ghana), SEVER (ČR)
Vydalo: Středisko ekologické výchovy SEVER
Rok vydání: 2013

Dotazník: Máte-li možnost vyzkoušet 3 aktivity z příručky, prosím, vyplňte dotazník zpětné vazby.

globalizace a vzájemná závislost lidská práva globální problémy do 10 let 11-14 formální vzdělávání trvalá udržitelnost filosofie pro děti
Exran I a Exran II

exran

Příručky Exran I a Exran II obsahují metodické listy k těmto tématům z oblasti multikulturní výchovy: předsudky, rasismus, extremismus, neonacismus, antisemitismus, islám, bezdomovectví a vztah většinové populace k Romům. Navržené aktivity tvoří dvouhodinové bloky a zahrnují např. práci v malých skupinách, zážitkové prvky, práci s texty a dokumentem, diskuzi a reflexi lekce.

Vydalo: Diecézní charita Brno
Rok vydání: 2012 a 2013

jiné 11-14 15+ formální vzdělávání
Metodika k filmu Out of Dreams

metodika-k-filmu-out-of-dreams

Učitelé zde najdou 3 plány hodin pro práci s filmem Out of Dreams (nadstavba k projektu La Ngonpo, ale lze jej použít i samostatně). Film zachycuje životy dvou chlapců, Rinchena z Indie a Honzy z České republiky a porovnává jejich sny, touhy a přání. Metodika k filmu Out of Dreams se zaměřuje na aktivní použití filmového materiálu v hodině se zaměřením na jednotlivé aspekty filmu - sny, touhy a přání v různých kulturních kontextech. Film ke zhlédnutí zde. Zdarma lze stáhnout českou i anglickou verzi.

Vydalo: MKC Praha (M. Pavlíčková)
Rok vydání: 2012

globální problémy 11-14 15+ formální vzdělávání
Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky

na-stope-zaclenovani-globalnich-temat-do-vyuky

Příručka vznikla jako výstup mezinárodního projektu Global Curriculum. Teoretická část obsahuje texty o GRV v ČR, projektových dnech, začleňování globálních témat do vzdělávacích kurikul, projektu Global Curriculum a projektu Světová škola. V praktické části najdete výukové lekce vytvořené pedagogy z Beninu, Brazílie, ČR, Rakouska a VB. Součástí příručky je CD. Více zde.

Vydalo: ARPOK
Rok vydání: 2012

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 11-14 15+ formální vzdělávání
 
Powered by Phoca Download