KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost
Rozvojové cíle tisíciletí

rozvojove-cile-tisicileti

Sada se věnuje MDGs (Millennium Development Goals). Je složena z DVD s dokumentárními filmy a tištěné příručky pro pedagogy s interaktivními materiály pro výuku těchto témat. Zdarma ke stažení.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2010

lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 15+ formální vzdělávání
Média a chudoba

media-a-chudoba

Sada obsahuje kapitoly věnované následujícím tematickým okruhům: Rozvojový žurnalismus (tj. média a rozvojové země), Reportéři, Média a islám, Využití a zneužití médií a Kampaně humanitárních a rozvojových projektů. Sada je složena z 8 snímků na DVD a příručky pro pedagogy. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2010

lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 15+ formální vzdělávání
Lidská práva I.

lidska-prava-I

Sada DVD a metodické příručky pro pedagogy. Tematicky jsou filmy zaměřeny na rozličné projevy diskriminace a rasismu, dále na témata jako jsou gender, sexuální orientace, stáří, nemoc, handicap, šikana, nedemokratické režimy, sociální vyloučení, chudoba. Zdarma ke stažení.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2010

lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 15+ formální vzdělávání
Svět do všech předmětů – globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

svet-do-vsech-predmetu

Publikace nabízí soubor 34 plánů hodin, které umožňují začlenit globální rozměr do různých předmětů. Aktivity jsou rozděleny do šesti témat: ekonomická globalizace, kulturní rozmanitosti, přírodní zdroje, migrace, dětská práva a rozvojová spolupráce. Více informací a ukázky aktivit zde.

Vydalo: NaZemi a ARPOK (ed. M. Pavlíčková, M. Rychtecká)
Rok vydání: 2009

globalizace a vzájemná závislost lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 15+ formální vzdělávání do výuky anglického jazyka
Watch and Change

watch-and-change

Metodická příručka s informacemi a aktivitami + sada 10-ti DVD s dokumentárními filmy o různých tématech jako např. chudoba, konflikty, migrace a vzdělávání. Aktivity v příručce tématicky navazují na filmy a jimi popsanou problematiku. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2009

lidská práva globální problémy 15+ formální vzdělávání
Průřezová témata – učitelský zápisník

ucitelsky-zapisnik

Metodická příručka vychází ze zkušeností a názorů učitelů i žáků, kteří dlouhodobě využívají materiály vzdělávacího programu Jeden svět na školách. První část zápisníku obsahuje praktické postřehy, tipy a ukázky výstupů z aktivit. Příručka je zdarma ke stažení. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2009

lidská práva globální problémy 15+ formální vzdělávání
MULTI KULTI. Menšiny v ČR (metodická příručka pro SŠ)

multi-kulti-mensiny-v-cr-SS

Příručka představuje život sedmi minorit žijících na území ČR (Číňanů, Mongolů, Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců a obyvatel Zakavkazska). Každé menšině je věnována jedna kapitola, která je rozdělená na dvě části. První část slouží jako informační základ o zemi a kultuře, ze které příslušníci menšin pochází. Druhá část obsahuje metodický popis aktivit pro realizaci jedné vyučovací hodiny ke každé menšině. Součástí příručky je CD. Více zde.

Vydalo: ARPOK (ed. L. Dudková)
Rok vydání: 2009

lidská práva 15+ formální vzdělávání
Kdo jiný?

kdo-jiny

Projekt se věnuje participaci mládeže, podpoře projektů mladých lidí zaměřených na globální i lokální témata. V rámci projektů vyšly materiály pro mládež, příručka Kdo jiný? a příklady dobré praxe. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2009

lidská práva globální problémy 15+ formální vzdělávání
MULTI KULTI. Menšiny v ČR (metodická příručka pro ZŠ)

multi-kulti-mensiny-v-cr-ZS

Příručka představuje život sedmi minorit žijících na území ČR (Číňanů, Mongolů, Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců a obyvatel Zakavkazska). Každé menšině je věnována jedna kapitola, která je rozdělená na dvě části. První část slouží jako informační základ o zemi a kultuře, ze které příslušníci menšin pochází. Druhá část obsahuje metodický popis aktivit pro realizaci jedné vyučovací hodiny ke každé menšině. Součástí příručky je CD. Více zde.

Vydalo: ARPOK (ed. L. Dudková)
Rok vydání: 2009

lidská práva 11-14 formální vzdělávání
Svět bez konfliktů

svet-bez-konfliktu

Jedna z prvních publikací v českém prostředí věnující se mírové pedagogice, která má mladým lidem ukazovat způsoby, jak se nenásilnou formou vypořádat s konfliktními situacemi, do kterých se dostávají. Kromě seznámení s myšlením a jednáním v duchu této pedagogiky se publikace zaměřuje na příčiny a pozadí eskalace konfliktů, násilí a válek, na podporu míru, předpoklady a šance konstruktivního řešení konfliktů a přístupy k němu. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (G. Gugel, U. Jager)
Rok vydání: 2008

lidská práva jiné 11-14 15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
 
Powered by Phoca Download