KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!

prehod-vyhybku

Jak souvisí chudoba se stavem životního prostředí? Příručka pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ obsahuje jednoduché lekce s doprovodnými materiály, pracovními listy a odkazy na externí materiály, které žákům usnadní hledání odpovědí na složité otázky dnešního propojeného světa a zároveň rozvíjejí klíčové kompetence žáků, především kompetenci komunikativní (čtení textu s porozuměním, vyjadřovací schopnosti, diskuse, vyjádření názorů a argumentace atd.) Naleznete zde i základní popis konceptu "Filosofie pro děti". Příručka je zdarma ke stažení.

Autoři: CDEC (Anglie), IGO (Polsko), ICED (Ghana), SEVER (ČR)
Vydalo: Středisko ekologické výchovy SEVER
Rok vydání: 2013

Dotazník: Máte-li možnost vyzkoušet 3 aktivity z příručky, prosím, vyplňte dotazník zpětné vazby.

globalizace a vzájemná závislost lidská práva globální problémy do 10 let 11-14 formální vzdělávání trvalá udržitelnost filosofie pro děti
Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky

na-stope-zaclenovani-globalnich-temat-do-vyuky

Příručka vznikla jako výstup mezinárodního projektu Global Curriculum. Teoretická část obsahuje texty o GRV v ČR, projektových dnech, začleňování globálních témat do vzdělávacích kurikul, projektu Global Curriculum a projektu Světová škola. V praktické části najdete výukové lekce vytvořené pedagogy z Beninu, Brazílie, ČR, Rakouska a VB. Součástí příručky je CD. Více zde.

Vydalo: ARPOK
Rok vydání: 2012

globalizace a vzájemná závislost globální problémy 11-14 15+ formální vzdělávání
Buzola - příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro volný čas

buzola

Příručka obsahuje hry a aktivity, které se dají realizovat s dětmi i dospělými. Pomůže vám si např. zažít jednání velkých nadnárodních firem, analyzovat televizní reklamy či zjistit, co všechno mohou ovlivňovat hranice mezi státy. Je určena nejen učitelům, ale také lektorům volnočasových center, instruktorům letních táborů či oddílovým vedoucím. Více zde.

Vydalo: NaZemi (ed. K. Hrubanová, M. Pavlíčková)
Rok vydání: 2011

globalizace a vzájemná závislost globální problémy jiné do 10 let 11-14 15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
PodObal - příručka o globálních souvislostech našeho obchodování

podobal

Jak nejlépe zobrazit vzájemnou provázanost lidí na světě než přes ekonomiku a věci, které denně používáme a jíme? Odkud se berou? Co přináší lidem v jiných částech světa? Příručka obsahuje 32 lekcí do různých předmětů pro žáky od 13 do 19 let. S příručkou získate i DVD s 5 dokumentárními filmy. S příručkou je tematicky spojena interaktivní výstava Supermarket Svět. Více informací zde.

Vydalo: NaZemi (ed. Eva Malířová)
Rok vydání: 2011

globalizace a vzájemná závislost globální problémy jiné 11-14 15+ formální vzdělávání
Zodpovědný konzum a dětská práce

zodpovedny-konzum-a-detska-prace

Sada DVD a metodické příručky pro pedagogy. Tematicky jsou filmy zaměřeny na problematiku konzumentství, globalizace, společenské odpovědnosti nadnárodních firem a obecné příčiny dětské práce. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2011

globalizace a vzájemná závislost lidská práva 11-14 15+ formální vzdělávání
Rozvojové cíle tisíciletí – sociální spoty

rozvojove-cile-tisicileti-socialni-spoty

Sada DVD a metodické příručky pro pedagogy. Tematicky jsou filmy zaměřeny na problematiku vzdělávání, rovnosti pohlaví, HIV/AIDS, životního prostředí, globalizace a chudoby. Více zde.

Vydalo: Člověk v tísni (Jeden svět na školách)
Rok vydání: 2011

globalizace a vzájemná závislost lidská práva 11-14 15+ formální vzdělávání
Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje (cyklus Svět v nákupním košíku)

kdo-je-za-vodou

Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Studenti se zamýšlejí nad vlastní spotřebou vody. Ve skupinách se seznámí s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně třída uvažuje, kdy je vodní krize způsobena fyzickým nedostatkem vody a kdy její nespravedlivou distribucí, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my. Více zde.

Vydalo: NaZemi (ed. Eva Malířová)
Rok vydání: 2010

globalizace a vzájemná závislost 11-14 15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
IgelitART – příručka (nejen) pro učitele výtvarné výchovy

IgelitART

První příručka z cyklu uMěním! je inspirována díly čínského umělce Chuang Sü, který speciální technikou fotografuje igelitové sáčky a poukazuje na problém odpadu. Příručka nabízí učitelům podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků (každý v délce 60-100 min), ve kterých si žáci a studenti jakéhokoliv věku procházejí cestu od hledání vlastního propojení s Čínou, přes prozkoumávání zajímavých výtvarných technik až po získávání informací o plastovém odpadu a o možnostech jeho snižování. Příručka vznikla ve spolupráci s britskou organizací RISC a londýnsku October Gallery (projekt pARTicipate). Příručka je zdarma ke stažení.

Vydalo: NaZemi – společnost pro fair trade (ve spolupráci s RISC)
Rok vydání: 2010

globalizace a vzájemná závislost globální problémy
 1.21 MB
Svět do všech předmětů – globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

svet-do-vsech-predmetu

Publikace nabízí soubor 34 plánů hodin, které umožňují začlenit globální rozměr do různých předmětů. Aktivity jsou rozděleny do šesti témat: ekonomická globalizace, kulturní rozmanitosti, přírodní zdroje, migrace, dětská práva a rozvojová spolupráce. Více informací a ukázky aktivit zde.

Vydalo: NaZemi a ARPOK (ed. M. Pavlíčková, M. Rychtecká)
Rok vydání: 2009

globalizace a vzájemná závislost lidská práva globální problémy humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 11-14 15+ formální vzdělávání do výuky anglického jazyka
Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů. (cyklus Svět v nákupním košíku)

komu-chutna-prales

Kdo a jak může omezit kácení pralesů? Můžeme i my? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály. Studenti pracují se svými představami o deštném pralese a seznamují se s jeho rozšířením na Zemi. Hledají propojenost naší spotřeby s ubýváním deštných pralesů a s životy jejich obyvatel. Porozumějí konceptu šetrného lesního hospodaření (FSC) a spravedlivého obchodu (fair trade). Více zde.

Vydalo: NaZemi (ed. Eva Malířová)
Rok vydání: 2009

globalizace a vzájemná závislost 11-14 15+ formální vzdělávání neformální vzdělávání
 
Powered by Phoca Download