KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

říj
14

14.10.2019 - 07.04.2020

 • REALIZUJEME PROGRAMY GRV V MŠ, ZŠ A SŠ. NABÍZÍME I DLOUHODOBÉ PARTNERSTVÍ V RÁMCI PROJEKTU SVĚTOVÁ ŠKOLA. SPOLUPRACUJEME TAKÉ S AKADEMICKÝM SEKTOREM.
  (FOTO: ADRA, OPRAVDOVÝ SVĚT)

 • INEX-SDA SE SYSTEMATICKY VĚNUJE GLOBÁLNÍMU ROZVOJOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ JIŽ OD ROKU 2002. MEZI NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY ZDE PATŘÍ PROGRAM GLEN – GLOBAL EDUCATION NETWORK OF YOUNG EUROPEANS, PROJEKT FOTBAL PRO ROZVOJ A CYKLUS GLOBÁLNÍHO DOBROVOLNICTVÍ.

 • PRO PEDAGOGY A PŘÍZNIVCE GRV POŘÁDÁME NA JAŘE KONFERENCI UČÍME V GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH, KTERÁ PŘINÁŠÍ NOVINKY ZE SVĚTA GRV.
  (FOTO: ARPOK, 2017)

 • VEDLE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO STUDENTY A STUDENTKY SE V NAZEMI VĚNUJEME METODICE VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VEDEME KURZY KRITICKÉHO MYŠLENÍ ČI ZAVÁDÍME GLOBAL STORYLINES DO ŠKOL.
  (FOTO: NAZEMI)

 • PODPORUJEME ŠKOLY V ZAČLEŇOVÁNÍ GLOBÁLNÍCH TÉMAT DO VÝUKY A AKTIVNÍM ZAPOJOVÁNÍ SE DO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH MÍSTNÍCH PROBLÉMŮ S GLOBÁLNÍM PŘESAHEM. NABÍZÍME MOŽNOST DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE V PROJEKTU SVĚTOVÁ ŠKOLA.
  (FOTO: VARIANTY, 2017)

DEFINICE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (GRV)

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.