KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář

1

2016

Více

ROZVOJOVÝ VEČER: Utopíme se v migraci? Migrační krize vs. krize českého mediálního prostoru

Milí přátelé,

ARPOK, o.p.s. vás zve na rozvojový večer na téma “Utopíme se v migraci? Migrační krize vs. krize českého mediálního prostoru.”

Na základě praktické zkušenosti několika měsíců každodenní práce s novináři na téma migrace a pokrytí současné „uprchlické krize“ se pokusím vyhodnotit několik základních rysů, kterými se česká mediální debata o migraci vyznačuje – terminologii a způsob užívání metafor ve vztahu k migraci, specifický výběr témat a specifický výběr lidí, kteří se k daným tématům vyjadřují. Budu vycházet jak z vlastní zkušenosti, tak z dostupných analýz mediálního pokrytí migrace v ČR. Pokusím se rozkrýt příčiny těchto specifik českého mediálního prostoru (který se – na příkladu pokrytí migrace – skutečně ukazuje jako specifický např. ve srovnání se státy západní Evropy) a odpovědět na všudypřítomnou otázku – kdo za to může? Novináři? Čtenáři? Vydavatelé? Nebo uprchlíci samotní?

Mgr. Marie Heřmanová vystudovala sociální antropologii na Fakultě humanitních studií UK, kde momentálně dokončuje doktorandské studium. Zaměřuje na oblast migrace, médií a antropologie města. Pracovala jako mediální koordinátorka Programu migrace společnosti Člověk v tísni, v současné době působí v nadaci Open Society Fund Praha, kde má na starosti komunikační a koordinační aktivity v oblasti migrace a uprchlictví. Pravidelně spolupracuje s různými neziskovými organizacemi v oblasti migrace a mediální komunikace, píše do médií a působí jako tisková mluvčí českých dobrovolníků, kteří pomáhají uprchlíkům na Balkánské trase.

Těšíme se na vás ve středu 1. června 2016 v 18:00 v prostorách interaktivního muzea vědy Pevnost poznání Olomouc, partnera našeho cyklu.

Rozvojový večer se koná v rámci semináře Aktuální výzvy I – Migrace, který je součástí projektu Letní škola rozvojové spolupráce.

Během akce budete mít možnost zakoupit fair trade výrobky a propagační předměty ARPOKu.

facebook facebook facebook

tyden GRV 2015 mensi

 

Jsme na jedné lodi! Přesvědčte se v Týdnu globálního vzdělávání

Nejsme stejní, ale máme stejné potřeby. Na Srí Lance, v Číně, Sýrii, Somálsku, Česku nebo kdekoliv jinde. Dosyta se najíst, pít čistou vodu, možnost se léčit, když potřebuji. Dopřát sobě i svým dětem vzdělání. Mít práci, která neničí zdraví a uživí mě i mou rodinu. Zazpívat si písničku, která se mi líbí. Nenechat se ponižovat. Žít v bezpečí…
Pro nás samozřejmé věci. Pro mnoho lidí na světě stále ještě nedostižný ideál. Mohu pro ně něco udělat? Chtějí pomoci? Umím se podělit o to, co umím a co mám? Jak začít a proč vůbec? Jsme na jedné lodi. Protože to, co se děje kdekoliv na světě, se týká i nás!

 

Týden globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje se způsobům, jak ve vzdělávání přiblížit problém rovnosti, různosti a spravedlnosti mezi lidmi na lokální i globální úrovni. Hledá možnosti, jak prohloubit respekt a porozumění mezi různými kulturami. Podporuje vzdělávací aktivity, které vedou ke změně zažitých postojů a pomáhají nám cítit zodpovědnost za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Učí lidi konat s rozmyslem a plným vědomím odpovědnosti za aktivity, které ve prospěch druhých činíme.

Do týdne se může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně a Olomouci už podruhé prostřednictvím organizací Varianty – Člověk v tísni, ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi, SEVER, MKC Praha, Informační centrum OSN, Junák - český skaut, a NIDV.

Diskuze, promítání, výstavy a mnoho dalších akcí proběhne převážně od 14. do 22. listopadu 2015

 

PROGRAM (pro podrobné informace sledujte weby zapojených organizací):

 

OLOMOUC

Panelová diskuze pro veřejnost v rámci rozvojových večerů: Migrace – co bude dál?
Migrace, přijímání uprchlíků či migrační kvóty dnes ve společnosti vyvolávají nečekané emoce, živé debaty, ale i obavy. Jaký je Váš postoj k migrantům a cizincům žijícím v Olomouci? Mají na Vás vliv zprávy v médiích? Je Česká republika skutečně připravena na integraci migrantů?
Datum konání: 20. 10. 2015, 18:00-20:00
Místo konání: Divadlo hudby Olomouc
Pořádá: ARPOK, o. p. s.

 

Lekce pro školy: Migrace není legrace s příběhy uprchlíků 
Panelová diskuse pro zapojené školy: Na jedné lodi
Migrace a přijímání uprchlíků v nás mohou vyvolávat nečekané emoce, sympatie, ale i obavy. Mají na nás vliv média? Víme přesně, kdo je to uprchlík či migrant? Co čeká člověka, který se dostane jako uprchlík do České republiky? 
Datum konání: 18. 11. 2015, 10:00-11:30 
Místo konání: Divadlo hudby Olomouc
Pořádá: ARPOK, o. p. s.

 

PRAHA

Konference: Re-imagining futures

Mezinárodní konference si klade za cíl v Evropském roku rozvoje 2015 motivovat (nejen skautskou) veřejnost k uvažování a sdílení nápadů k tomu, jak uskutečňovat pozitivní změny v našem okolí, které mají přesah na globální rovinu. Chceme poskytnout silný inspirativní a motivační impulz k pořádání aktivit, které budou založeny na kritickém myšlení, respektu a povedou k vytváření světa, jaký chceme vidět.

Datum konání: 19. 11. 2015, 16:00
Místo konání: Bio Oko, Praha
Pořádá: NaZemi a Junák - český skaut, z. s.

 

Výstava: 70. let založení OSN
Výstava představí OSN nejen z pohledu historie, chce ukázat její současnou tvář, úkoly a výzvy.
Datum konání:14.9. -3.10. 2015
Místo konání: Jungmanovo náměstí, Praha
Pořádá: Kancelář OSN v Praze

 

Výstava: Škola pro všechny

Co to znamená, když je „škola pro všechny“? Je otevřená všem bez rozdílu? Cítí se v ní dobře děti, učitelé, ředitelé i rodiče? Odpovědi na tyto otázky ztvárnili žáci základních a středních škol komiksovými příběhy. Vernisáž výstavy proběhne 22. 10. Více informací na stránkách Variant či na Facebooku.

Datum konání: 22. 10. – 12. 11. 2015
Místo konání: Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1
Pořádá: Varianty ve spolupráci s Divadlem Archa

 

B -learningový kurz: Labyrint migrace

Fenomén migrace zahlcuje média. Jak se v tématu zorientovat? Jak s ním seznamovat své žáky? Blended learnigový kurz kombinuje distanční studium s prezenčním setkáním, zaměřuje se na získání nových informací a zorientování se v problematice migrace, nabízí aktivity, jak s tématem pracovat v hodinách. Více informací na stránkách Variant. (Pořádají Varianty)
Datum konání: 21. 9. – 7. 12. 2015
Pořádají: Varianty 

 

Večer antikoloniální poezie: Rozprava o kolonialismu

V poslední době se i v tuzemsku začíná hovořit o významu postkoloniálního myšlení. Tyto uzavřené diskuze se týkají především neustále přítomných fenoménů rasismu či sexismu a jejich vztahu ke společenským představám o pokroku anebo evropské modernitě. Číst budeme jak mnohá klasická díla od známých postkoloniálních autorek a autorů, tak i současnou poezii, která vzniká v údajném "třetím světě", domněle bájném i nebezpečném Orientu anebo nám dobře známém "východě Evropy". Celý průběh večera bude provázet otázka, mohou-li nám - obyvatelům České republiky - básně o zkušenostech imperialismu a kolonialismu něco sdělit. Neseme si snad také vlastní koloniální zkušenosti nejen utlačovaných, nýbrž také utlačovatelů?
Datum konání: 18. 11. 2015, 19:00
Místo konání: Galerie Tranzitdisplay, Dittrichova 9, 120 00 Praha 2
Pořádá: Multikulturní centrum Praha a Iniciativa Ne Rasismu!

 

Přednáška/diskuze: Berou nám práci? Trh a migrace

Hosté: Marek Čaněk, Ph.D. a Yana Leontiyeva, Ph.D
Datum konání: 23. 9. 2015, 18:00
Místo konání: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1.
Pořádá: Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Erbert-Stiftung Praha v rámci přednáškového cyklu Lidová škola migrace

 

Přednáška/diskuze: Dospívání mezi dvěma kulturami
Hosté: Mgr. Andrea Svobodová
Datum konání: 21. 10. 2015, 18:00
Místo konání: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1.
Pořádá: Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Erbert-Stiftung Praha v rámci přednáškového cyklu Lidová škola migrace

 

Přednáška/diskuze: Hranice společenství
Hosté: Ľubica Kobová, Ph.D.
Datum konání: 25. 11. 2015, 18:00
Místo konání: Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1.
Pořádá: Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Erbert-Stiftung Praha v rámci přednáškového cyklu Lidová škola migrace

 

BRNO

Seminář: Co (z)může jedinec?
Dvoudenní seminář zabývající se problematikou lidských práv. Účastníci prohloubí své znalosti a zároveň si vyzkouší, jak zajímavě vnášet téma do hodin.
Datum konání: 20.11. – 21. 11. 2015
Místo konání: Lipka, Lipová 233, Brno
Pořádá: Varianty ve spolupráci s organizací Lipka

 

HRADEC KRÁLOVÉ

Kapradí - krajská konferenci EVVO: Jaké jsou globální problémy a výzvy dneška?
Datum konání: 20. 11. 2015
Pořádá: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER

 

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Semináře pro pedagogy a lektory

 Zajímáte se o aktuální témata dneška? Nabízíme pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům základních a středních škol semináře tematicky zaměřené na globální rozvojové vzdělávání. Semináře probíhají interaktivní formou, nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je možné využít přímo ve výuce. Příjemné prostředí a neformální atmosféra umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol.

Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy (2. 11. 2015)
Kvalita nebo kvantita (2. 12. 2015)

Pořádá: České švýcarsko o.p.s

 

 

Vzdělávací a projektové dny: Hra o Zemi

 V rámci Týdne globálního rozvojového vzdělávání nabízíme dětem z 2.stupně ZŠ a SŠ vzdělávací programy a projektové dny s rozvojovou tematikou. Využijeme unikátní interaktivní výstavu Supermarket SVĚT, která zve ke zkoumání nejrůznějších věcí i globálních souvislostí jejich výroby a likvidace. 

Datum konání: 9. - 25. 11.2015
Místo konání: Městská knihovna, Karla Čapka Děčín
Pořádá: České švýcarsko o.p.s.

 

MALENOVICE

Příspěvek a debata: Migrace - v rámci Konference ředitelů církevních škol a školských zařízení
Datum konání: 18.-20.11.2015 (příspěvek a debata 20.11.)
Místo konání: KAM Malenovice, Malenovice 146, Frýdlant nad Ostravicí (Beskydy)
Pořádá: ČBK (Sekce církevního školství), host Charita ČR

 

CELÁ ČR

Výtvarná soutěž: Naše společná planeta pro žáky 1. a 2. st. ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií
V rámci letošní podtitulu "Na jedné lodi" týkajícího se obecně otázky migrace (v rámci celého světa) mají žáci za úkol výtvarně ztvárnit odpověď na některou z následujících otázek:
Proč lidé opouštějí svou zemi, kde se narodili, pracovali a žili? Co je trápí a nutí odejít?
Co opouštějí a zanechávají ve své domovské zemi?
O čem sní, na co se těší a po čem touží v nové zemi? Co je tam čeká?
S čím se potýkají, když začnou žít v cizí zemi?
Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak třídní kolektivy a jiné skupiny mladých autorů.
Uzávěrka soutěže 22. 11. 2015

Pořádá: Charita ČR

 

Národní institut pro další vzdělávání: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ k Týdnu GRV

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) jako přímo řízená organizace MŠMT organizuje Den otevřených dveří k Týdnu GRV ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi (NNO) s cílem podpořit pedagogy při výuce. Na Dni otevřených dveří se seznámíte s konceptem globálního rozvojového vzdělávání (GRV), získáte metodickou podporu od lektorů GRV, důležité informace a materiály.

Termíny dne otevřených dveří v regionech:

 

KP Plzeň 15.10.2015
KP Liberec 20.10.2015
KP Zlín 26.10.2015
KP Ústí nad Labem 3.11.2015
KP Hradec Králové 18.11.2015
KP Pardubice 19.11.2015
KP Praha – Střední Čechy 24.11.2015
KP Olomouc 25.11.2015
KP Brno 26.11.2015
KP Karlovy Vary 26.11.2015
KP Ostrava 27.11.2015
KP České Budějovice 30.11.2015
KP Jihlava 30.11.2015

 

Přihlásit se můžete zde:http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
zadejte vzdělávací oblast 03 základní vzdělávání, vyberte krajské pracoviště, zadejte klíčové slovo Den otevřených dveří.

Pořádá: Národní institut pro další vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

arpokvariantynazemimkc-prahasevercharita-cr-2   logo NIDV   junak logo