KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

srp
30

30.08.2017 09:00 - 16:00

srp
31

09:00 31.08.2017 - 16:00 01.09.2017

 • LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V RÁMCI PROGRAMU PRVák - LONI SE DĚTI Z PRAHY A ÚSTÍ NAD LABEM VYDALY KOLEM SVĚTA
  HLEDAT ZTRACENÉ ČÁSTI KOUZELNÉ MANDALY
  (ADRA, 2011)

 • NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: PROSTŘEDNICTVÍM FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ VYTVÁŘÍ FOTBAL PRO ROZVOJ PROSTOR PRO DIALOG A PROPOJUJE RŮZNORODÉ SKUPINY LIDÍ - MLÁDEŽ Z ČR A KENI, VOLNOČASOVÉ PEDAGOGY A UČITELE, EVROPSKÉ I AFRICKÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ATD. (INEX-SDA, 2012)

 • PEDAGOGŮM A STUDENTŮM PEDAGOGICKÝCH
  FAKULT NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR AKREDITOVANÝCH SEMINÁŘŮ A KURZŮ. AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE V SEKCI KALENDÁŘ. (FOTO: SEMINÁŘ K METODICKÉ PŘÍRUČCE ANYANA - ARPOK, 2011)

 • V RÁMCI VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY SE ŽÁCI A STUDENTI MOHOU BLÍŽE SEZNÁMIT S TÉMATY GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, HLEDAT SOUVISLOSTI, MYSLET SYSTÉMOVĚ A UČIT SE RESPEKTOVAT ODLIŠNÉ NÁZORY A POHLEDY
  NA SVĚT. (FOTO: NAZEMI, 2010)

 • ZÁJEMCŮM Z ŘAD UČITELŮ A ŘEDITELŮ ŠKOL NABÍZÍME ŠANCI ZÍSKAT CERTIFIKÁT SVĚTOVÁ ŠKOLA. OCENĚNÍM SVĚTOVÁ ŠKOLA SE V SOUČASNÉ DOBĚ PYŠNÍ DVACÍTKA ČESKÝCH ZŠ A SŠ A TÉMĚŘ 200 DALŠÍCH ŠKOL Z EVROPY. UZÁVĚRKA NA PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE 14. 9. VÍCE O PROJEKTU V SEKCI PRO ŠKOLY - JAK SE ZAPOJIT?

DEFINICE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (GRV)

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.