KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář

1

2016

Více

ROZVOJOVÝ VEČER: Utopíme se v migraci? Migrační krize vs. krize českého mediálního prostoru

Milí přátelé,

ARPOK, o.p.s. vás zve na rozvojový večer na téma “Utopíme se v migraci? Migrační krize vs. krize českého mediálního prostoru.”

Na základě praktické zkušenosti několika měsíců každodenní práce s novináři na téma migrace a pokrytí současné „uprchlické krize“ se pokusím vyhodnotit několik základních rysů, kterými se česká mediální debata o migraci vyznačuje – terminologii a způsob užívání metafor ve vztahu k migraci, specifický výběr témat a specifický výběr lidí, kteří se k daným tématům vyjadřují. Budu vycházet jak z vlastní zkušenosti, tak z dostupných analýz mediálního pokrytí migrace v ČR. Pokusím se rozkrýt příčiny těchto specifik českého mediálního prostoru (který se – na příkladu pokrytí migrace – skutečně ukazuje jako specifický např. ve srovnání se státy západní Evropy) a odpovědět na všudypřítomnou otázku – kdo za to může? Novináři? Čtenáři? Vydavatelé? Nebo uprchlíci samotní?

Mgr. Marie Heřmanová vystudovala sociální antropologii na Fakultě humanitních studií UK, kde momentálně dokončuje doktorandské studium. Zaměřuje na oblast migrace, médií a antropologie města. Pracovala jako mediální koordinátorka Programu migrace společnosti Člověk v tísni, v současné době působí v nadaci Open Society Fund Praha, kde má na starosti komunikační a koordinační aktivity v oblasti migrace a uprchlictví. Pravidelně spolupracuje s různými neziskovými organizacemi v oblasti migrace a mediální komunikace, píše do médií a působí jako tisková mluvčí českých dobrovolníků, kteří pomáhají uprchlíkům na Balkánské trase.

Těšíme se na vás ve středu 1. června 2016 v 18:00 v prostorách interaktivního muzea vědy Pevnost poznání Olomouc, partnera našeho cyklu.

Rozvojový večer se koná v rámci semináře Aktuální výzvy I – Migrace, který je součástí projektu Letní škola rozvojové spolupráce.

Během akce budete mít možnost zakoupit fair trade výrobky a propagační předměty ARPOKu.

facebook facebook facebook
 • NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: PROSTŘEDNICTVÍM FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ VYTVÁŘÍ FOTBAL PRO ROZVOJ PROSTOR PRO DIALOG A PROPOJUJE RŮZNORODÉ SKUPINY LIDÍ - MLÁDEŽ Z ČR A KENI, VOLNOČASOVÉ PEDAGOGY A UČITELE, EVROPSKÉ I AFRICKÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ATD. (INEX-SDA, 2012)

 • LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V RÁMCI PROGRAMU PRVák - LONI SE DĚTI Z PRAHY A ÚSTÍ NAD LABEM VYDALY KOLEM SVĚTA
  HLEDAT ZTRACENÉ ČÁSTI KOUZELNÉ MANDALY
  (ADRA, 2011)

 • PEDAGOGŮM A STUDENTŮM PEDAGOGICKÝCH
  FAKULT NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR AKREDITOVANÝCH SEMINÁŘŮ A KURZŮ. AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE V SEKCI KALENDÁŘ. (FOTO: SEMINÁŘ K METODICKÉ PŘÍRUČCE ANYANA - ARPOK, 2011)

 • V RÁMCI VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY SE ŽÁCI A STUDENTI MOHOU BLÍŽE SEZNÁMIT S TÉMATY GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, HLEDAT SOUVISLOSTI, MYSLET SYSTÉMOVĚ A UČIT SE RESPEKTOVAT ODLIŠNÉ NÁZORY A POHLEDY
  NA SVĚT. (FOTO: NAZEMI, 2010)

 • ZÁJEMCŮM Z ŘAD UČITELŮ A ŘEDITELŮ ŠKOL NABÍZÍME ŠANCI ZÍSKAT CERTIFIKÁT SVĚTOVÁ ŠKOLA. OCENĚNÍM SVĚTOVÁ ŠKOLA SE V SOUČASNÉ DOBĚ PYŠNÍ DVACÍTKA ČESKÝCH ZŠ A SŠ A TÉMĚŘ 200 DALŠÍCH ŠKOL Z EVROPY. UZÁVĚRKA NA PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE 14. 9. VÍCE O PROJEKTU V SEKCI PRO ŠKOLY - JAK SE ZAPOJIT?

DEFINICE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (GRV)

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.